Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / C-politiker och vd:ar: Låt Sverige fortsätta skattebefria biodrivmedel

C-politiker och vd:ar: Låt Sverige fortsätta skattebefria biodrivmedel

Sveriges undantag från skatt på förnybara bränslen är hotat. 
Om det slopas av EU-kommissionen innebär det ett hårt slag - både för Sveriges klimatarbete och de företag som producerar biodrivmedel. 
"Vi vädjar därför till EU-kommissionen: Låt unionens ambitioner i den viktiga klimatfrågan vara vägledande när ni tar beslut om Sveriges användning av klimatskatter på biodrivmedel", skriver flera C-politiker tillsammans med producenter och användare av biodrivmedel i ett öppet brev till EU-kommissionen.

I Paris pågår just nu klimattoppmötet COP21, som är inne i sitt slutskede. För att minska CO2-utsläppen krävs en internationell överenskommelse, men själva arbetet för att nå de mål som sätts globalt sker framför allt på nationell nivå.

Här har Sverige länge varit ett föredöme med sitt framgångsrika klimatarbete under Alliansregeringen. Nu hotar dock ett stort bakslag. Det handlar om Sveriges undantag från skatt på förnybara bränslen, vars framtid EU-kommissionen inom kort ska ge besked om.

Av den anledningen skriver Centerpartiets tre ledande politiker på klimat-, miljö- och energiområdet, Fredrick Federley, Kristina Yngwe och Rickard Nordin, tillsammans med en lång rad företrädare för näringslivet ett brev till EU-kommissionen.

"Ska vi dra vårt strå till stacken måste Sverige ställa om till en hållbar fordonsflotta. Ett effektivt verktyg på vägen dit är klimatstyrande skatter, något som vi tillämpat länge i Sverige. Vi har haft en princip sedan 1991 att endast fossil energi ska beskattas med koldioxidskatt. Den ordningen gör det billigare att använda förnybara drivmedel och dyrare att välja bensin eller diesel. Det är precis sådana ekonomiska incitament som behövs för att kunna genomföra en omställning till en hållbar fordonsflotta", skriver de i ett öppet brev som i dag publiceras på tidningen Ny Tekniks hemsida.

De som skriver under brevet förutom de tre C-politikerna är Petter Holland, koncernchef och vd för Preem, Magnus Åkerhielm, vd för Keolis, Bengt Olof Johansson, vd för Lantmännen Agroetanol, Lars Lind, vd för Perstorp BioProducts och Mattias Goldmann, vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores.

"Skulle EU-kommissionen landa i ett nej innebär det ett stort bakslag, dels för Sveriges klimatarbete i stort, dels för de näringar och företag vars verksamheter bygger på produktion och användning av biodrivmedel. Det är också ett bakslag för koldioxidskatten som sådan, som EU snarare borde stoltsera med i de globala klimatförhandlingarna gentemot andra aktörer. Ett nej från EU-kommissionen skulle inte bara slå negativt på konsumentsidan. Ett sådant besked skulle också kraftigt sänka incitamenten för nya anläggningar som kan producera biodrivmedel", skriver de.

Brevet avslutas med en direkt vädjan till EU-kommissionen:

"Vi vädjar därför till EU-kommissionen: Låt unionens ambitioner i den viktiga klimatfrågan vara vägledande när ni tar beslut om Sveriges användning av klimatskatter på biodrivmedel, inte stelbenta statsstödsregler som skapades långt innan klimatförändringarna dök upp på agendan".

Läs hela brevet på Ny Tekniks hemsida