Centerpartiet lokalt

Så får vi fler vuxna i skolan

Om 10 år kommer det saknas minst 65 000 lärare i den svenska skolan. Samtidigt fortsätter elevantalet att stiga. 
- Låt nyanlända med lärarbakgrund eller annan efterfrågad kompetens komma ut och arbeta i skolan, exempelvis som lärarassistenter, säger Ulrika Carlsson, utbildningspolitisk talesperson.

Skolan behöver fler vuxna. Behovet av modersmålslärare och studiehandledare är stort och den kompetens som nyanlända har behöver tas tillvara på ett bättre sätt än idag. Det är utgångsläget i en utredning som Centerpartiet tillsammans med övriga Alliansen och regeringen idag presenterade. Utredningen är ett tilläggsdirektiv till den migrationsöverenskommelse som slöts under hösten.

- Vi behöver ta tillvara på den kompetens som nyanlända har och på så sätt låta andra vuxna med relevant bakgrund vara en resurs i skolan, säger Ulrika Carlsson som poängterar att arbetsbördan för lärare samtidigt skulle lätta.

Genom att låta nyanlända med lärarbakgrund tidigt komma ut i skolan får man möjlighet att tidigt ta del av det svenska språket, den svenska skolans miljö och en meningsfull sysselsättning. Vid sidan av det ska den nyanländas kunskaper valideras och ges kompletterande utbildning.

- Det är viktigt att insatserna inte blir tillfälliga utan att vi skapar ett långsiktigt system för hur vi ska ta tillvara på den kompetens som nu tillförs den svenska skolan, säger Ulrika Carlsson.

Läs mer om Centerpartiets utbildningspolitik.