Centerpartiet lokalt

Stort genomslag för Centerpartiet i terroruppgörelse

I dag har Centerpartiet tillsammans med Alliansen och regeringspartierna enats om 13 punkter mot terrorism. 
Sju av dessa punkter är sådant Centerpartiet drivit på för vid samtalen.
- Det är av största vikt att vi har en bred enighet när det gäller att förebygga och stoppa terrorism, säger Johan Hedin, rättspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Centerpartiets förslag har fått stort genomslag i den uppgörelse mot terrorism som i dag presenterats. Majoriteten av dessa punkter är frågor som Centerpartiet tydligt drivit tidigare.

- Centerpartiet har försökt jobba konstruktivt för att bidra till en ansvarstagande överenskommelse i en väldigt viktig fråga. Därför är det givetvis välkommet att övriga partier lyssnat och gått med på det vi tagit till bordet, säger Johan Hedin.

Samtidigt som Centerpartiet står för ett öppet och generöst flyktingmottagande finns noll tolerans mot terrorism. Därför krävs tuffa åtgärder för att försvåra för de som planerar att begå terrorbrott, där det förebyggande arbetet spelar en viktig roll.

- Jag tror att det är av största vikt att jobba förebyggande, både på kommunal nivå och genom att stoppa finansieringen av terrorism. Det är nyckeln för att långsiktigt ha framgång, säger Johan Hedin.
 
De punkter där Centerpartiet varit pådrivande är följande: 

  • Stoppa offentliga medel till aktörer som sprider våldsbejakande budskap.
  • Förbjud terrorresor.
  • Stoppa finansiering av terrorism.
  • Att straffansvar för samröre med terrorgrupper utreds
  • Stoppa missbruket av svenska pass.
  • Det förebyggande arbetet ges högre prioritet.
  • Tydliggör kommunernas ansvar för förebyggande arbete.

Läs hela överenskommelsen här