Centerpartiet lokalt

Kristina Yngwe: Flera brister i Parisavtalet

Världen har fått ett nytt globalt klimatavtal.
Det är glädjande att länderna enats i Paris – men det går inte att blunda för att avtalet inte är tillräckligt.
 
- Frågan om internationella transporter nämns inte med ett enda ord. Det är en stor besvikelse, säger Kristina Yngwe.

Strax innan 19.30 stod det klart att nästan 200 länder enats om ett nytt globalt klimatavtal efter mer än två veckors förhandlingar på klimattoppmötet COP21 i Paris. Centerpartiet tycker det är glädjande att man till slut landade i ett avtal, men samtidigt finns det flera brister i den text som har klubbats.

Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe pekar på att internationella transporter inte finns med i avtalet.

- I det slutliga avtalet nämns inte internationella transporter, såsom sjöfart och flyg, överhuvudtaget. Det är mycket beklagligt, eftersom transportsektorn är en stor klimatutmaning, säger hon.

Även kring finansieringsfrågan finns besvikelser, ett område där Sverige under flera år bidragit stort med pengar till det globala miljöarbetet.

- Det är ett bakslag att man inte fått med de rika ländernas ansvar att stödja utvecklingsländerna med pengar till hållbar utveckling i det bindande avtalet på ett skarpare sätt, menar Kristina Yngwe.

I avtalet finns inte bara det välkända tvågradersmålet, utan också ett nytt, mer ambitiöst mål på 1,5 grader. Men åtgärderna som presenteras i avtalet är inte tillräckliga för att uppnå det målet.

- En ambitionshöjning av temperaturmålet till 1,5 grader är bra, men det måste mötas upp av konkret handling. Annars blir det bara plakatpolitik, säger Kristina Yngwe.

Hon är också kritisk till hur regeringen agerat, både innan och under klimattoppmötet i Paris.

- Åsa Romson har haft hög svansföring inför COP21, men det är svårt att peka på något i detta avtal som regeringen kan ta åt sig äran av. Tvärtom borde de ha pressat EU hårdare att driva frågor som är viktiga för Sverige. Transportfrågan är en sådan, men den utelämnas nu helt, säger Yngwe.

Inte heller regeringens initiativ ”Fossilfritt Sverige” verkar ha smittat av sig på de andra länderna.

- Regeringens stora satsning under COP21 var ”Fossilfritt Sverige”, där man utmanade övriga länder att delta i racet att bli fossilfritt. Att flygets och sjöfartens påverkan inte alls är med i avtalet pekar på att Åsa Romson och regeringen inte verkar ha lyckats få med sig resten av världen på det fossilfria svenska tåget, säger Kristina Yngwe.

Men det finns också flera ljuspunkter i det avtal som slutits i Paris i kväll.

- Det är glädjande att världens länder äntligen gått i mål med ett bindande klimatavtal. Innehållet är inte tillräckligt för att lösa klimatfrågan, men det är i alla fall en grund att stå på som visar att världens länder är beredda att ta klimatutmaningen på allvar. Och det är bra att skrivningar om att koppla samman olika länders utsläppshandel nu finns med. Det gör det lättare att på sikt skapa ett pris på koldioxid, säger Kristina Yngwe.

Kristina Yngwe kommenterar i DN
Kristina Yngwe kommenterar i Expressen
Kristina Yngwe kommenterar i Aftonbladet
Kristina Yngwe kommenterar i Sveriges Radio
Läs om Centerpartiets klimatpolitik