"Kvinnor tvingas leva i ständig beredskap"

En handlingsplan för akuta och förebyggande insatser. Det föreslår Annika Qarlsson, jämställdhetspolitisk talesperson för Centerpartiet.
- Det är nödvändigt att skyddet för utsatta kvinnor stärks.

Förslagen som Annika Qarlsson presenterar handlar om både akuta och förebyggande åtgärder. Bland annat lyfter hon behovet av en handlingsplan och stärkt stöd, både praktiskt och ekonomiskt, vid akuta våldssituationer.

- När SÄPO höjde hotnivån från tre till fyra började man fundera över om man vågade åka tunnelbana, åka på weekend-resa eller gå ut och äta middag på restaurang. De som lever i relationer där de utsätts för våld, de sitter i den här situationen varje dag. Skillnaden är att de inte har SÄPO till hjälp utan tvingas leva i ständig beredskap, säger Annika Qarlsson.

Det är därför viktigt att skyddet för utsatta kvinnor stärks.

- De åtgärder vi föreslår är både förebyggande och akuta. Vi menar att alla instanser som jobbar med detta behöver ha en nollvision som målsättning.
 
Läs en intervju med Annika Qarlsson i Aftonbladet här
Läs mer om vår politik för att hindra våld i nära relationer