Centerpartiet lokalt

C-ministern stämde kommissionen och vann

Lena Ek, tidigare centerpartistisk miljöminister, stämde år 2014 EU-kommissionen.  Detta då EU-kommissionen inte tagit fram kriterier för hormonstörande ämnen i tid.

Det var bestämt att senast i december 2013 skulle kommissionen besluta om vetenskapliga kriterier för att man ska kunna avgöra vilka ämnen som är hormonstörande. När det inte skedde valde dåvarande miljöminister Lena Ek, Centerpartiet, att stämma kommissionen. EU-domstolen ger i dag Sverige rätt.

- Det är ett kvitto på att Centerpartiets miljöpolitik gör skillnad, inte bara i Sverige. Med Lena Ek som miljöminister så drev Sverige EU i rätt riktning, inte minst när det gäller hormonstörande ämnen, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

- För Centerpartiet är det fortsatt en högt prioriterad fråga att bekämpa gifter i vår vardagsmiljö. Vinsten i EU-domstolen är principiellt viktig och visar att det är fullt möjligt för enskilda länder att påverka på riktigt, säger Kristina Yngwe.

Kristina Yngwe menar samtidigt att Sverige inte får bli nöjda och slå sig till ro – utan måste fortsätta påverka EU i rätt riktning.

- Nu är det viktigt att regeringen fortsätter det Centerpartiet gjorde inom Alliansregeringen. Det gäller att vara pådrivande, och att fortsätta anmäla ämnen till kandidatlistan. Sen är det givetvis viktigt att jobba för att utveckla REACH-förordningen ännu mer och till exempel göra det möjligt att förbjuda farliga ämnen i grupp, säger Kristina Yngwe.