Sverige behöver en gränslös högre utbildning

Sverige måste locka till sig fler utländska lärosäten och studenter.  Det anser Fredrik Christensson, Centerpartiets talesperson för högre utbildning, och Caspian Rehbinder, vice ordförande i Centerstudenter.  "Internationalisering är en förutsättning för Sveriges ställning som kunskapsnation", skriver de på UNT:s debattsida.

Vi lever i en allt mer globaliserad värld, vilket gäller även för den högre utbildningen. Många länder har förstått detta och strävar aktivt efter att bli en attraktiv del i det allt mer globala nätverket av kunskap och utbildning. Sverige bör också gå den vägen, menar Fredrik Christensson och Caspian Rehbinder.

"Vi kan bli ett öppnare och mer välkomnande land för akademiker och akademier. Det stärker oss, det stärker dem och det är ett steg på vägen mot en öppnare och friare värld", skriver de på UNT:s debattsida.

I artikeln listas tre områden som är i behov av reformer. Förslagen kommer från en ny rapport som Centerstudenter släppt:

1. Etablering av utländska lärosäten i Sverige. Allt fler lärosäten etablerar sig i flera länder. Vi vill underlätta för internationella aktörer att bedriva utbildning i Sverige. Det är ett steg för att få större mångfald, öppenhet och konkurrens bland lärosäten. Det skulle göra det möjligt för nya perspektiv, större valfrihet och bättre kvalitet i den högre utbildningen. I dag finns stora hinder i form av godtycke och osäkerhet. Det krävs formalisering av kraven och politisk vilja för att få hit internationella lärosäten. Vi vill därför se ett politiskt mål att senaste 2022 ha ett internationellt lärosäte etablerat i Sverige.
2. Rekrytering av utländska studenter. Sverige gynnas av att utländska studenter kommer hit. De kan arbeta, bidra till välstånd och utveckla nya verksamheter. De kan starta företag, bidra till handel med sina hemländer och stärka global utveckling. För att det ska vara möjligt krävs att de får komma hit och att de får stanna. Vi vill därför ta bort studieavgifterna för tredje­lands­studenter och underlätta möjligheten att få uppehållstillstånd efter avslutade studier för att kunna arbeta, driva företag och bidra till vårt välstånd.
3. Stärkt kvalitet i den högre utbildningen. För att vara konkurrenskraftig som kunskapsnation måste Sveriges högre utbildning hålla hög kvalitet. I dag håller många utbildningar inte måttet, vilket framför allt gäller inom humaniora och samhällsvetenskap. Det måste åtgärdas med bättre resursfördelningssystem, mer lärarledd tid och politiskt fokus på kvalitet snarare än kvantitet.

Läs hela artikeln i UNT
Läs Centerstudenters rapport