C-ledamöter: ID-kraven skapar fler problem än de löser

Vid midnatt genomfördes en enorm försämring av det svenska asylsystemet. När det nu införs id-krav på alla färjor, tåg och bussar in i Sverige är det med ett enda syfte: att göra det svårare för folk att söka skydd här. Från att ha sagt sig värna asylrätten fullt ut har S och MP gjort en kovändning i migrationsfrågan, vilket slutade med att de tillsammans med SD röstade igenom det nya id-kravet i riksdagen strax före jul.

Med anledning av detta skriver i dag Johan Hedin, Johanna Jönsson och Anders Åkesson på SVT Opinion.

"Många av dem som tvingats överge sina sönderbombade hem i al-Assads Syrien eller med sina liv som insats lyckats lämna Daesh-kontrollerade områden har inga giltiga id-handlingar. Detsamma gäller många av de afghaner som drivits på flykt. För alla dem blir det nu ännu farligare att resa in i Sverige för att söka asyl. Alternativet som kvarstår är att anlita människosmugglare och riskera livet på osäkra gummibåtar eller i trånga lastutrymmen", skriver de.

Trion tar också upp de enorma problem för pendlare som id-kraven kommer innebära.
"Öresundsregionen är Nordens största storstadsområde. Kontrollerna som inleddes i natt drabbar tiotusentals tågresenärer, många av dem pendlare. SJ har redan ställt in sina tåg mellan Malmö och Köpenhamn. Id-kravet kommer medföra stora förseningar och allvarliga störningar i trafiken. Transportörerna varnar för att pendlingstiden kan tredubblas", skriver de på SVT Opinion.

Kostnaden för samhället för att genomföra id-kraven beräknas bli mycket stor.

"Vi har ännu inte sett notan, men Öresundsinstitutet räknar med en kostnad för samhället på 1,6 miljoner - per dag. Då räknar man inte ens in effekterna på företagens vilja att investera i regionen eller människors benägenhet att söka jobb på andra sidan sundet. Id-kravet kommer skapa ”den största krisen för Öresundsregionen någonsin”, enligt institutets vd Johan Wessman. Många års arbete med att skapa en dynamisk tillväxtregion riskerar gå förlorade", skriver Hedin, Jönsson och Åkesson.

Dessutom har beredningen av den nya lagen varit allt annat än noggrann.

"För att komma till denna mörka punkt i Sveriges historia som humanitär stormakt har regeringen dessutom frångått den grundlagsstadgade principen att all lagstiftning ska föregås av en noggrann beredning. Remisstiden har varit så kort att viktiga instanser tvingats lämna sina remissvar på telefon - eller i värsta fall inte hunnit yttra sig alls", skriver de.

Centerpartiet är inte ensamma i sin kritik. Tvärtom har åtgärderna sågats av en lång rad tunga myndigheter.

"Kritiken från tunga myndigheter har inte låtit vänta på sig. Lagrådet avstyrkte regeringens förslag om id-krav med motiveringen att lagen hastats fram och dessutom strider mot asylrätten, kritik som även JK framfört. Migrationsverket, SKL, Kammarrätten och Polisen är några andra exempel på remissinstanser som varit kritiska. Även från internationellt håll hörs kritik. FN-organet UNHCR uttryckte nyligen att de följer utvecklingen med ”stigande oro”", skriver de tre C-ledamöterna.

Läs hela artikeln på SVT Opinion