Centerpartiet lokalt

Åkesson och Yngwe: Ansvarslöst agerande av regeringen

När hela Öresundsregionens infrastruktur och arbetspendling kastas in i ett historiskt och kaotiskt limbo så väljer regeringen att inte besöka regionen. Det är obegripligt, oansvarigt och ryggradslöst, skriver Anders Åkesson och Kristina Yngwe i Dagens Samhälle.

Den nordiska passfriheten avskaffades i praktiken när lagen om id-krav trädde i kraft under gårdagen. Det är en mer än 60 år lång epok med passfrihet mellan de nordiska länderna som går i graven. Det är ett historiskt stort ingrepp som får högst märkbara konsekvenser på det vardagliga livet i Nordens största storstadsområde, Öresundsregionen.

SJ har redan ställt in sina tåg mellan Malmö och Köpenhamn och trafikoperatörerna flaggar för stora förseningar och allvarliga störningar i trafiken. Transportörerna varnar för att pendlingstiden kan komma att tredubblas.

Risken är dessvärre att det bara är toppen på isberget.

Centerpartiet påtalade tidigt det problematiska i att stifta lagar utan att ge remissinstanserna en sportslig chans att faktiskt analysera vilka konsekvenser som uppstår och hur man i så fall ska hantera konsekvenserna. Det är invändningar som vi vid flera tillfällen upprepat och som regeringen valt att helt nonchalera när man drev igenom en ny lagstiftning helt utan konsekvensanalys.

Med det som bakgrund är det både obegripligt, oansvarigt och ryggradslöst av regeringen att inte vara på plats och ta ansvar för upplösandet av passfriheten och de problem som uppstår till följd av regeringens agerande. I stället skyfflar regeringen över ansvar och kostnader på trafikoperatörerna och deras kunder och tvingar lokal- och regionalpolitiker stå till svars för regeringens panikåtgärder.
Det är inte att ta ansvar.
 
Läs hela debattartikeln här