Efter COP21 - nu börjar arbetet

Klimattoppmötet i Paris avrundade det politiska året 2015. Efter många års arbete fick vi till slut ett globalt klimatavtal på plats. Fredagen den 12 december kändes på många sätt som en slutpunkt, men det är tvärtom nu allt börjar. Nu måste alla kavla upp ärmarna och börja jobba för att verkställa de ambitiösa målen.

Kristina Yngwe, Fredrick Federley och Rickard Nordin skriver i dag i Aftonbladet om vad som krävs av den rödgröna regeringen för att Sverige ska uppfylla sin del av löftena i Parisavtalet.

"En bra början vore att genomföra en grön skatteväxling, en modell som Miljöpartiet brukade hylla innan de satt i regeringen. Genom att sänka skatten på jobb och företagande samtidigt som man höjer skatten på miljöförstöring får man både fler jobb och en bättre miljö, utan en nettokostnad för statens finanser", skriver de.

Trion pekar också på vikten av att fokusera klimatarbetet på transportsektorn, ett område som helt utelämnades i Parisavtalet.

"Och när världens länder glömmer transportsektorn i Parisavtalet bör Sverige göra tvärtom. För att omställningen från fossila till förnybara bränslen ska kunna ske måste långsiktiga, tydliga styrmedel och regelverk komma på plats, både för att näringslivet ska våga investera och för att konsumenterna ska få incitament att ställa om", skriver Yngwe, Federley och Nordin.

Tyvärr har regeringen hittills inte lagt fram den typen av progressiva förslag som krävs. Tvärtom har Stefan Löfven och Åsa Romson misslyckats med att förvalta Sveriges goda rykte i klimatfrågan.

"Sverige har länge varit ett internationellt föredöme på klimatområdet. Alliansregeringens arbete gav tydliga resultat och hyllades av både OECD och Obama. Efter förra valet har de hyllningarna tyvärr ersatts av kritik. Mitt under klimattoppmötet konstaterade den tyska tankesmedjan German Watch att regeringen håller på att rasera det framgångsrika arbete som bedrivits under tidigare år", skriver Yngwe, Federley och Nordin.

I artikeln redovisar C-politikerna också flera av de åtgärder som Centerpartiet föreslår på transportområdet.

"Centerpartiet vill sänka skatten för miljöbilar, vilket ska betalas av dem som väljer mer bränsletörstiga alternativ. Vi vill också ge företag som köper miljövänliga lastbilar en rabatt på inköpspriset. Dessutom vill vi öronmärka pengar till tusentals laddstolpar, införa en energideklaration på personbilar och förändra förmånsbeskattningen så att det utgår från faktisk klimatpåverkan", skriver de i Aftonbladet.

Läs hela artikeln i Aftonbladet