Centerpartiet lokalt

Regeringen sprider felaktigheter om försvarsuppgörelsen

Margot Wallström sprider medvetna missuppfattningar om försvarsuppgörelsen - framför allt i Natofrågan.  Regeringen bör ta tillfället i akt under Folk och Försvar och klargöra vad uppgörelsen innehåller.  Det skriver Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström på Aftonbladet.se.

I dag går Folk och Försvar in på sin andra dag i Sälen. På plats finns Centerpartiets utrikespolitiska talesperson Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström, försvarspolitisk talesperson i Centerpartiet. Tillsammans kräver de besked från regeringen kring den försvarsuppgörelse som slöts över blockgränserna i april.

Anledningen är att regeringen spridit felaktigheter om uppgörelsens innehåll, framför allt när det gäller Natofrågan.

Försvarsuppgörelsen säger bland annat att regeringen ska låta en expert analysera ”olika former av samarbeten respektive medlemskap med länder och i organisationer, samt dessas för- och nackdelar inom det försvars- och säkerhetspolitiska området, i dag och i framtiden”, däribland uttryckligen Nato. Någon överenskommelse om ja eller nej till Nato finns alltså inte.

Trots att detta står svart på vitt i uppgörelsen har regeringen gång på gång bidragit till att skapa otydlighet i frågan. I en riksdagsdebatt i november påstod Margot Wallström att allianspartierna ”inte lever upp till det som stod i den försvarspolitiska inriktningspropositionen” – med hänvisning till att flera allianspartier förflyttat sina positioner i Natofrågan.

"Men uppgörelsen tar inte ställning till ett Natomedlemskap. Det står heller inget där om att enskilda partier inte får driva opinion i Natofrågan. Centerpartiet har dragit slutsatsen att Sverige bör inleda ett arbete för att söka medlemskap, helst tillsammans med Finland. Ett sådant arbete vore helt förenligt med försvarsuppgörelsen", skriver Lundgren och Bäckström på Aftonbladet.se.

De fortsätter:
"När utrikesministern i ovan nämnda riksdagsdebatt dessutom hävdade att försvarsuppgörelsen anger att Sverige ska förbli alliansfritt, då blev det uppenbart att hon inte förstått vad vi enats om. Enligt uppgörelsen ska alliansfriheten inte utvärderas, vilket inte är detsamma som att Sverige ska förbli alliansfritt."

Regeringen bör under Folk och Försvar passa på att klargöra vad som gäller, menar Lundgren och Bäckström.

"Med Folk och Försvar som pågår i Sälen räknar vi med att både utrikesministern och försvarsministern är tydliga med vad försvarsuppgörelsen innehåller. Man bör även klargöra om regeringen tänker söka stöd för sin säkerhetspolitik hos V och SD. Vidare bör man också sluta hymla med att utredningen ska analysera innebörden av en rad olika militära samarbeten, bland annat Nato", skriver Kerstin Lundgren och Daniel Bäckström.

Läs hela artikeln på Aftonbladet.se