Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Anders W Jonsson om utmaningarna och framtidshoppet i partiledardebatt

Anders W Jonsson om utmaningarna och framtidshoppet i partiledardebatt

I dagens partiledardebatt lyfte Anders W Jonsson, Centerpartiets förste vice ordförande, fram de prövningar samhället ställts för under det senaste året – men också det hopp som finns för framtiden.

Anders W Jonsson konstaterade i sitt anförande att Sverige ställts inför en situation med tuffa utmaningar i form av fler asylsökande än någonsin tidigare, hot om terror, mordbränder, otrygghet och främlingsfientlighet. Trots det menar han att det finns skäl att se på framtiden med tillförsikt.

- När 2015 blev 2016 var det nionde gången i följd som nyårsklockorna ringde i ett land som regerats med en Alliansbudget. Det är en av orsakerna till att mycket ser ljust ut nu, säger Anders W Jonsson.

Den Alliansbudget som styrt Sverige lyfte han fram till ett starkt skäl till att december månads sammanställningar av indikatorer från Statistiska Centralbyrån ser positiva ut.

- Det är tydligt att tillväxten i svensk ekonomi nu är stark. Trenden på arbetsmarknaden är positiv. Och sysselsättningsgraden ökar från redan höga nivåer. Industriproduktionen har också ökat. Handeln visar positiva siffror och hushållens konsumtion har vänt uppåt, säger Anders W Jonsson.

Strax före jul presenterade Långtidsutredningen sitt betänkande. Också den är glädjande läsning. Utredningen förutspår att välståndet fram till år 2060 kommer att fördubblas och mer därtill.

Långtidsutredningen pekar även ut ett antal utmaningar, som Centerpartiet sedan tidigare identifierat och i dag driver politiskt. - Behovet av ökad rörlighet på arbetsmarknaden blir allt mer uppenbart. De stelbenta regelverken på arbetsmarknaden är otidsenliga. Och den illa fungerande bostadsmarknaden är både ett problem för bostadsförsörjningen, och ytterligare ett hinder för jobben, säger Anders W Jonsson.