Efter Volkswagenskandelen - Federley tar plats i granskningskommitté

Efter avslöjandet om utsläppsfusket hos Volkswagen beslöt Europaparlamentet i slutet av förra året att tillsätta en utredningskommitté för att göra en grundläggande utredning kring missförhållandena i samband med EU:s avgastester.
Under torsdagen blev det klart att Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley som enda svensk blir en del av kommittén.

- Det här var en stor skandal och många är med rätta besvikna och då är det vårt ansvar från politiken att bringa klarhet exakt i vad som hände, varför det hände och vad som behöver förändras för att liknande skandaler inte ska ske igen, säger Fredrick Federley.

Sammansättningen av kommitténs ledamöter röstades under torsdagen igenom vid Europaparlamentets sammanträde i Strasbourg. Kommitténs arbete kommer att pågå under ett år.

- Det kommer att bli ett hårt och tufft arbete. Bilindustrin är skickliga lobbyister och det är min uppgift att i den här typen av frågor att hitta en balans som ger tydliga förutsättningar för såväl den europeiska industrin som för miljöarbetet inom EU, säger Fredrick Federley.