Centerpartiet lokalt

Premiär för nya C-ledamoten Peter Helander

I dag är det premiär för Centerpartiets nya riksdagsledamot Peter Helander.  I sitt första framträdande i riksdagens kammare pressar han landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i vargfrågan. 
- Jag vill veta när han ska presentera förslag som kan möjliggöra vargjakt igen, säger Helander.

Efter att Anders Ahlgren slutat i riksdagen innan årsskiftet har Peter Helander nu tagit över hans plats som Centerpartiets riksdagsledamot från Dalarna. I dag gör han sitt första framträdande i kammaren, i en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Peter Helander tänker pressa ministern på svar om den årliga licensjakten på varg som inte kan äga rum på grund av beslut som överklagas, vilket leder till juridiska processer som pågår tills jaktperioden är över.

- Landsbygdsministern måste presentera förslag på hur regeringen ska se till att vargjakten kan komma igång. Alla dem som påverkas av en hög rovdjurskoncentration i sin vardag känner en oro och ovisshet kring årets vargjakt. De förtjänar ett besked från Sven-Erik Bucht, säger Helander.

Han kommer också fråga ministern om han är bakbunden i vargfrågan av Åsa Romson.

- Det är ingen hemlighet att Sven-Erik Bucht och Åsa Romson har väldigt olika åsikter i den här frågan. Är det till och med så att Bucht har fått vika sig för Romson? Har han tvingats offra befolkningen på landsbygden i kohandeln med Miljöpartiet? Det bör han i så fall säga rakt ut, säger Centerpartiets nya riksdagsledamot.

Peter Helander kommer från Mora i Dalarna, där han suttit som kommunstyrelsens ordförande sedan valet 2006. Innan dess jobbade han som SAS-pilot i 25 år. Han har också varit åtta år i flygvapnet. När han nu blir riksdagsledamot för Centerpartiet tar han över Anders Ahlgrens roll som talesperson i frågor som rör regional tillväxt.

Den frågan har han med sig från barnsben. Peter Helanders familj har varit färghandlare i tre generationer. I dag är han själv engagerad som vd i familjens företag som jobbar med fastighetsförvaltning.

- Den rödgröna regeringen har gjort det svårare och dyrare att driva företag på landsbygden. Man har tredubblat arbetsgivaravgiften för unga, halverat ROT-avdraget och höjt bensinskatten. Dessutom planerar man en kilometerskatt på lastbilstransporter. Alla dessa åtgärder slår hårt mot dem som bor utanför städerna, säger Helander.

Han kommer driva frågor som skapar fler företag på landsbygden och gör det enklare för de redan existerande att växa.

- Vi måste minska kostnaderna och regelkrånglet för jobbskaparna runtom i landet. Men det handlar också om att förbättra infrastrukturen för småföretagen utanför storstäderna, inte minst den digitala. Det är helt avgörande att bredbandstäckningen i hela landet blir bättre, både för att företagandet ska kunna växa, men också för att man ska kunna jobba eller studera på distans, säger Peter Helander.