Centerpartiet lokalt

Teoretiska utbildningar inte viktigare än praktisk kunskap

När gymnasievalet nu öppnar så talar det mesta för att bilden från tidigare år står fast: nämligen att yrkesprogrammen har svårt att locka sökande. Skolverkets siffror visar en tydligt nedåtgående trend hela vägen sedan 2008, från 37 till 27 procent. Det skriver Ulrika Carlsson och Fredrik Christensson på Nyheter24.

När gymnasievalet nu öppnar så talar det mesta för att bilden från tidigare år står fast: nämligen att yrkesprogrammen har svårt att locka sökande. Skolverkets siffror visar en tydligt nedåtgående trend hela vägen sedan 2008, från 37 till 27 procent. Det är en utveckling som är ologisk med tanke på att många arbetsgivare står beredda att anställa efter studenten.

En vanlig – och felaktig – föreställning är att ett yrkesprogram stänger dörrar till vidare högskolestudier. Det är viktigt att vara tydlig med att yrkesprogrammen inte längre är högskoleförberedande, men att det fortfarande går att välja till grundläggande högskolekompetens.

Yrkesutbildningarna är i dagsläget väl anpassade till arbetsmarknaden. Centerpartiet och Alliansregeringen var med och återförde lärlingsutbildningarna i Sverige och gjorde stora satsningar på att förbättra yrkesutbildningarna, vilket har haft bra effekt på de arbetsplatsförlagda utbildningarna.

En rapport som presenterats av Skolverket före jul visar att allt fler elever börjar på gymnasiets lärlingsprogram (de arbetsplatsförlagda utbildningarna) och en stor majoritet av dessa kommer i arbete snabbt.

Nio av tio har ett jobb ett och ett halvt år efter avslutade studier. Därför är det problematiskt att regeringen nu skickar signaler om att alla yrkesprogrammen ska vara högskoleförberedande för alla. Det riskerar att sänka kvalitet och fokus på yrkesämnena samtidigt som det utmålar akademisk kunskap som viktigare och ”finare” än yrkeskunskap.

Centerpartiet vill göra tvärtom och satsa mer på praktiska yrkesutbildningar. Därför föreslår vi:

  • Lärlingsråd. För att utbildningarna ska leda till jobb och arbetsmarknaden få rätt kompetens vill Centerpartiet införa lärlingsråd. De ska bestå av representanter från handelskammare, näringsliv och fackförbund, som ska utforma utbildningarna så att de blir relevanta, håller hög kvalitet och följer arbetsmarknaden nära, för att löpande anpassa sig efter dess behov.
  • Öka och bredda. För att svara på arbetsmarknadens efterfrågan på duktigt yrkesfolk måste lärlingsutbildningarna utökas och breddas.
  • Anordnarbidraget. Centerpartiet motsätter sig regeringens föreslagna sänkning av anordnarbidraget för lärlingar. Företagen måste ges goda förutsättningar att vara en del av lärlingsutbildningen.
  • Fördubbla lärlingsersättningen. Lärlingsutbildningarna måste vara attraktiva, att få skälig ersättning för sitt arbete är avgörande. Det riskeras nu när regeringen har valt att avbryta Centerpartiets och Alliansens satsning på fördubblade lärlingsersättningar.
  • Behörighet till högskolan ska finnas som tillval på yrkes- och lärlingsprogram på gymnasiet. Fokus bör istället ligga på att stärka de yrkesspecifika ämnena. De som vill har även rätt att läsa in behörighet på Komvux.
  • Inrätta branschskolor för att tillgodose små smala branscher med kompetent arbetskraft. Branschskolan ska utvecklas i nära samverkan med arbetsmarknaden och samla olika yrkesutbildningar under ett och samma tak. Vidare skulle den vara ett kompetenscenter för forskning och kompetensutveckling och bistå med den senaste tekniken och metoderna.
  • Effektivisera och komprimera yrkesteoretiskt tunga utbildningar som exempelvis el- och byggprogrammet och låt de utvecklas i nära samverkan med framtida arbetsgivare

Läs hela artikeln här.