Nu tar C frågan om id-krav vidare

Id-kraven röstades igenom i riksdagen - men Centerpartiet var starkt emot.  Nu driver Centerpartiet frågan vidare i Nordiska Rådet. 
- Vi vill att beslut som äventyrar den nordiska samverkansidén ska undvikas så långt som möjligt, säger C-ledamoten Staffan Danielsson, som representerar Centerpartiet i Nordiska Rådet.

Centerpartiet har hela tiden varit starkt kritiskt till id-kraven på alla färjor, tåg och bussar in i Sverige, som vi menar gör mer skada än nytta.

Åtgärden leder till att fler flyktingar riskerar sina liv på farliga resor anordnade av människosmugglare och påverkar handeln och tillväxten i Öresundsregionen negativt. Dessutom skapar id-kraven problem för alla tiotusentals pendlare mellan Sverige och Danmark.

Trots dessa risker röstades id-kraven igenom i riksdagen - men nu driver Centerpartiet frågan vidare i Nordiska Rådet, samarbetsorganisationen för de nordiska parlamenten.

När Nordiska Rådet i dag träffas i Helsingfors har Centerpartiets representant Staffan Danielsson med sig flera förslag till mittengruppen, partigruppen där Centerpartiet ingår, som bland annat handlar om att göra det svårare att införa åtgärder som begränsar öppenheten i Norden.

– Vi vill lyfta fram vad Nordiska Rådet har betytt för ökad öppenhet, reducerade gränser och passfrihet i Norden. Vi nämner de negativa effekterna av id-kraven och tycker att man bör ta fram en strategi för hur medlemsländerna i Norden kan hantera flyktingsituationen tillsammans, säger Staffan Danielsson i en intervju med Aftonbladet.

Flera av Centerpartiets förslag har fått bra gehör hos de andra partierna i mittengruppen.

– Vi menar också att eventuella skärpningar av regler som kommer innebära negativa konsekvenser för det nordiska samarbetet, som Sverige har gjort, ska lyftas i Nordiska ministerrrådet för samråd. Dessutom vill vi att beslut som äventyrar den nordiska samverkansidén ska undvikas så långt som möjligt, säger Staffan Danielsson.

Om mittengruppen tar till sig Centerpartiets förslag är nästa steg att ta det vidare till partier utanför den egna gruppen.

– Om vi enas om ett medlemsinitiativ från mittengruppen så skickar vi sedan in det till hela Nordiska rådet och det kommer då att diskuteras under sessionen framöver, med vänsterpartier och konservativa partier, säger Danielsson till Aftonbladet.

Läs hela artikeln i Aftonbladet