Johan Hedin efterlyser polissatsning från regeringen

Centerpartiet har tidigare föreslagit en större satsning på fler poliser. Nu uppmanar Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, regeringen att agera för att ge myndigheten mer resurser.

I en debattartikel hos Nyheter24 skriver Johan Hedin om regeringens passivitet gällande polisens bristande resurser. Frågan är akut då polisen själva uppger att man går på knäna och behöver fler poliser.

Han uppmanar regeringen att antingen komma med egna förslag eller genomföra de förslag som Centerpartiet tidigare lagt fram.

Centerpartiet har tidigare bland annat föreslagit:

  • En satsning på två miljarder kronor extra till polisen. För det får man 1 600 fler poliser samtidigt som det går att satsa på högre löner för områdespoliserna, som har en viktig funktion i kontakten med samhället.
  • Att Sverige likt Norge instiftar en lag som förbjuder "samröre" med terroristorganisationer och att offentliga medel inte ska gå till organisationer som förespråkar extremistiskt våld.
  •  Förändrad lagstiftning så att fler ska kunna dömas för uppvigling till grova våldsbrott och höjda straff så att den som hetsar till brott, till exempel på sociala medier, ska kunna dömas till fängelse i upp till två år.

Läs hela debattartikeln på Nyheter24