Så fångar vi upp nyanlända med vårdkompetens

Låt nyanlända jobba som vårdbiträden medan de lär sig svenska.  Det är ett av förslagen för att få in flyktingar i vårdjobb som Centerpartiet lägger fram i dag. 
- Det innebär att man från dag ett lär sig språket och hur den svenska sjukvården fungerar, säger Anders W Jonsson till Dagens Nyheter.

På fredag inleds Centerpartiets kommundagar i Karlstad. Inför det släpper vi nu flera förslag för att förbättra integrationen. I dag intervjuas Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson i Dagens Nyheter, där han berättar om två förslag för att ta tillvara på den vårdkompetens som nu kommer till Sverige.

Många personer som kommer hit har någon form av vårdutbildning. Samtidigt förväntas behovet av personal att öka inom svensk hälso- och sjukvård generellt. Långa valideringsprocesser för personer från tredje land hindrar dock i dag landsting, kommuner och företag från att möta arbetskraftsbristen.

Centerpartiet vill därför vill därför göra det möjligt för nyanlända med vårdutbildning att arbeta som exempelvis vårdbiträden medan de lär sig svenska, till exempel genom att låta dem handledas av anställda som talar samma språk.

- Tanken är att vederbörande ska hjälpa till med enkla sysslor som att bädda och städa. Att bara finnas i miljön ger en stor vinst jämfört med att sitta på en asylmottagning, säger Anders W Jonsson till Dagens Nyheter.

För att snabbt få tag på kvalificerad vårdkompetens föreslår Centerpartiet också att man bör fråga personer om de har någon vårdutbildning under den hälsoundersökning som de flesta asylsökanden genomgår. Så har man framgångsrikt arbetat i exempelvis Kalmar läns landsting.

- Redan när du kommer och söker asyl och Migrationsverket ställer de inledande frågorna om varifrån man kommer, då ska en av frågorna vara om personen har en akademisk utbildning, säger Anders W Jonsson till DN.

Läs hela intervjun på DN.se