Centerpartiet lokalt

Snabbare och billigare mottagande av ensamkommande

Ta bort kravet på högskoleutbildad personal i barn- och ungdomsvården.  Det är ett av tre nya förslag från Centerpartiet för att skapa ett snabbare och billigare mottagande av ensamkommande. 
– Det kom 35 000 barn förra året och det krävs akuta åtgärder, säger Anders W Jonsson till Aftonbladet.

Kostnaderna för mottagandet av ensamkommande flyktingbarn står för nästan hälften av de totala kostnaderna för flyktingmottagandet i Sverige. För att klara av att hantera flyktingströmmarna är det viktigt att skära ned på kostnaderna och skapa ett mer effektivt mottagande av ensamkommande.
Inför Centerpartiets kommundagar i Karlstad som inleds på fredag släpper vi därför nu tre förslag - alla med fokus på ett billigare och mer effektivt mottagande.

För två år sedan infördes krav på socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning för anställda i barn- och ungdomsvården med vissa myndighetsuppgifter. Mot bakgrund av det tryck som ställs på landets olika socialförvaltningar i spåren av flyktingkrisen är det i dagsläget omöjligt för många kommuner att uppfylla lagens krav.

Bristen på socionomer att handlägga ärenden drabbar alla inblandade: Unga som blir föremål för orimligt långa utredningar, stora delar av yrkesgruppen som lider av en alarmerande dålig arbetsmiljö och kommunerna som har svårt att uppfylla vad som förväntas av dem då socionomer slutar, sjukskrivs eller helt enkelt undviker att söka sig till kommunala förvaltningar.

Centerpartiet anser därför att kravet på högskoleexamen bör ersättas med krav på lämplig kompetens och erfarenhet.

-  Socialtjänstens verksamhet är inte riggad för den situation som vi hamnat i utan för att klara kanske en tiondel. Vi har försökt hitta de ventiler som finns som man kan öppna för att få det här att fungera bättre, säger Centerpartiets vice partiledare Anders W Jonsson till Aftonbladet.

För att ytterligare snabba på mottagningsprocessen vill Centerpartiet också att mindre känsliga person- och utredningsuppgifter ska kunna delas mellan myndigheter. I dag intervjuas ofta samma ungdom på exakt samma sätt av flera olika personer.

- Utredningen av ensamkommande är i dag både dyr och tidsödande.  Vi vill därför att även gode män, socialsekreterare och vissa andra berörda parter i högre grad kan dela information mellan sig. Vi har inte råd med onödig administration, onödig byråkrati eller att utreda samma sak flera gånger, säger Anders W Jonsson.

Slutligen vill Centerpartiet också slopa kravet på den utbildning som Socialnämnden i dag är skyldig att tillhandahålla den som vill ta emot ensamkommande i familjehem eller jourhem.

- Trycket på nya familjehem är stort. Förra året kom 35 000 ensamkommande barn. För att skynda på handläggningen av nya boenden för barn och unga bör utbildning ges till de familjehem där det finns ett behov. Det kan inte vara obligatoriskt, säger Anders W Jonsson.

Läs hela intervjun med Aftonbladet