Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Tillfälligt slopat krav på lärarlegitimation kan ge fler bra lärare i skolan

Tillfälligt slopat krav på lärarlegitimation kan ge fler bra lärare i skolan

Den svenska skolan upplever en stor och ökande lärarbrist. Samtidigt som skolan förra året fick över 70 000 nya elever på grund av Sveriges stora flyktingmottagande. För att klara av den situationen, både på lång och kort sikt, måste vi tänka nytt. Därför föreslår Centerpartiet ett tillfälligt slopat krav på lärarlegitimation för pensionerade lärare och andra lärare som idag saknar legitimation.

- Vi vill att kravet på lärarlegitimation tillfälligt i tre år för pensionerade lärare och andra lärare som idag saknar legitimation. Detta är särskilt viktigt i skolor med många nyanlända så att de nyanlända eleverna snabbt kan lära sig språket och komma in i vanlig undervisning, säger Centerpartiets vice ordförande Anders W Jonsson.

Samtidigt som vi har lärarbrist vet vi att det finns en stor grupp pensionerade lärare och många lärare som idag jobbar i skolan men som saknar legitimation. Genom det förslag som Centerpartiet nu presenterar kan vi få in fler bra lärare i skolan, minska pressen på de nuvarande lärarna, stärka det pedagogiska arbetet i skolan och ge fler elever en grundläggande utbildning.

- Vi har många duktiga lärare därute som idag inte får sätta betyg och inte heller får undervisa fullt ut. Vi kan inte ha ett system som skapar mer byråkrati och som inte är bra för eleverna. Med vårt förslag får vi fler bra lärare i skolan, säger Anders W Jonsson.

Centerpartiet föreslår samtidigt att en ny tjänst, lärarassistenter, införs i skolan. Detta för att avlasta lärarna med administrativa sysslor och ge lärarkåren mer tid och resurser åt sitt huvuduppdrag, kunskapsutlärning.

- Vi ser hur väldigt många lärare idag får ägna mycket av sin arbetstid åt sysslor som inte handlar om att lära ut kunskap. Det kan vara administrativa sysslor, IT, fylla i blanketter och boka lokaler bland annat. För att komma bort från detta vill vi att det införs lärarassistenter i skolan, som kan stödja och avlasta lärarna i det kringarbete som inte är undervisning, avslutar Anders W Jonsson.