Låt regionutredningen utreda decentralisering av makt

Det pågår just nu en statlig utredning som har till uppdrag att ta fram nya, större regioner och leda till en ny karta över Sverige. Vi vill att utredningen ännu tydligare ska titta på decentraliseringsfrågorna. Det skriver Annie Lööf och Marie-Louise Wernersson i Dagens Samhälle.

En regionalisering av Sverige är nödvändig, inte minst för att hantera utmaningar kring urbanisering och globalisering där vi måste förstora och utveckla arbetsmarknadsregionerna. Inför det kommande arbete som i grunden kommer att påverka alla demokratiska församlingar i Sverige, från kommun till landsting, riksdag och regering vill vi i Centerpartiet markera våra utgångspunkter.

  • En regionalisering måste ha demokratisk legitimitet, och för det krävs stöd underifrån. Centerpartiet står för närodlad politik. För oss innebär det att arbetet med en regionalisering ska drivas på underifrån i nära samspel med staten, istället för att tvingas fram ovanifrån.
  •  Vi stödjer inte regeringens besked att man vill se tvingade kommunsammanslagningar. De kommuner som vill samarbeta eller slås samman ska kunna göra det, och här kan finnas behov av nya regler. Men med större regioner blir den lokala nivån än viktigare. Att människor har nära till de som beslutar om deras skola, äldreomsorg och samhällsplanering är centralt för en levande demokrati.
  • Regionaliseringen får inte bara bli nya streck på en karta. För att denna nya struktur ska fylla sin funktion behöver regionerna ges riktig makt över fler ansvarsområden. I dag ansvarar landstingen och regionerna framför allt för sjukvården, lokaltrafiken och regional samhällsplanering. Vi ser en utveckling framför oss där de nya regionerna också får ansvar och resurser för arbetsmarknads- och tillväxtfrågor, vilket skulle ge invånarna mer makt över viktiga framtidsfrågor i sin närhet.

För att garantera att arbetet med att ta fram de nya regionerna verkligen har ett underifrånperspektiv vill vi att regeringen ändrar utredningens uppdrag. Vi vill se ett direktiv som anger att utredningen tydligare ska titta på decentralieringsfrågorna. Vilka ansvar, beslut och resurser kan flyttas från statlig och central nivå så att makten hamnar närmre människor och stärker den lokala demokratin.
 
Läs artikeln hos Dagens Samhälle