Centerpartiet lokalt

Riktade statsbidrag bör i högre grad bli generella

I dagsläget finns ett 90-tal riktade statsbidrag som totalt omfattar omkring 30 miljarder kronor.
Centerpartiet föreslår nu att större delar av resurserna riktas till de generella statsbidragen.

- Denna kommunala bidragsdjungel innebär att kommunala tjänstemän sitter och söker pengar av statliga tjänstemän. Det blir dubbel, onödig administration som göder ineffektivitet och kostar pengar, säger Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström.

2016 finns mer än 60 olika riktade statsbidrag, ämnade för kommuner, som tillsammans uppgår till 22 miljarder kronor. Därtill kommer minst 24 olika statsbidrag riktade till landstingen, som tillsammans uppgår till drygt 8 miljarder kronor. Totalt rör det sig alltså om nästan 90 olika statsbidrag, som omfattar cirka 30 miljarder kronor.

Det kan ibland vara motiverat med riktade statsbidrag. Att ge ett temporärt extrastöd till kommuner som tagit emot många flyktingar kan exempelvis vara nödvändigt.

- Risken är att riktade statsbidrag blir en form av statlig detaljstyrning av kommunerna. Därför tycker jag att statsbidrag i så stor utsträckning som möjligt ska omvandlas till generella statsbidrag. Det kan också ge en viss effektivisering, säger Emil Källström.

-Som liberalt och decentralistiskt parti så vill vi att makten ska ligga så nära människor som möjligt. Vi vill stärka individers och lokalpolitikerns makt, på bekostnad av den centraliserade makten i Bryssel och Stockholm, säger Emil Källström.

Emil Källström menar att den administrativa hanteringen av riktade statsbidrag utgör en kostnad som i många fall är onödig.

- När det rör sig om mindre poster så blir det lite märkligt att kommunen ska avlöna tjänstemän för att skriva till statliga tjänstemän för att söka bidrag. Då är generella bidrag där kommunerna får mer egen frihet mer kostnadseffektivt, säger Emil Källström.