Centerpartiet lokalt

Federley i het debatt om ingångsjobb

Med anledning av Centerpartiets förslag om ingångsjobb möttes Fredrick Federley och LO i en debatt på måndagsmorgonen. 
- Vi måste vända på varje sten för att den här gruppen ska komma in på arbetsmarknaden, sa Fredrick Federley.

Det var i fredags som Annie Lööf i presenterade förslaget om ingångsjobb med möjlighet till lägre löner för nyanlända. Hon uppmanade då arbetsmarknadens parter att komma överens om en sådan lösning men var också tydlig med att Centerpartiet är  beredda att lagstifta om ingångsjobb med lägre löner om så krävs.

- Vi vill inte lagstifta och ändra förhållandena på arbetsmarknaden men kommer parterna inte vidare så måste vi göra något, sa Fredrick Federley som poängterade att förslagen är helt i linje med de som Centerpartiet lagt tidigare.

- Vi har redan lagt en rad konkreta förslag för att öka integrationen och minska kostnaderna. Vi vill inte gå den vägen som andra tagit med stängda gränser och då måste vi vända på varje sten för att den här gruppen ska komma in på arbetsmarknaden, sa Fredrick Federley.

Lyssna på debatten här