Centerpartiet lokalt

Ambitiösa klimatmål till stor del Centerpartiets förtjänst

Idag presenterar en enig Miljömålsberedning ett preciserat och utvecklat mål för Sveriges långsiktiga klimatarbete.
- Centerpartiets stämma i Falun satte Sveriges mest ambitiösa klimatmål. Att vi fått med oss andra partierna på att skärpa målet är viktigt och en stor framgång för oss, säger Rickard Nordin, Centerpartiets ledamot i beredningen.

Alliansens klimat- och energiöverenskommelse, som förhandlades fram när Centerpartiet ansvarade för dessa områden i regeringen, har gett Sverige minskade klimatutsläpp och ökande andel förnybar energi. Att sju partier nu är överens om att föreslå att målet nu tidigareläggs och preciseras och att vi ska uppnå ett Sverige utan nettoutsläpp av klimatgaser till 2045 är också mycket positivt.

- Vi sätter nu världens tuffaste klimatmål och det är till stor del Centerpartiets förtjänst att målen blivit så ambitiösa, säger Rickard Nordin.

Miljömålsberedningen föreslår också ett tydligare ramverk för uppföljning och rapportering av Sveriges klimatarbete. Arbetet i Miljömålsberedningen fortsätter nu och i ett andra delbetänkande ska frågan om åtgärder för att nå målen behandlas.

- Nu är vi överens om vart vi ska, men att nå dit kräver självklart mer och effektiva åtgärder, säger Rickard Nordin. Nyckeln är att förena en ekonomisk tillväxt och fler jobb med minskade klimatutsläpp.

Centerpartiet kommer fortsätta driva på för grön skatteväxling och att de gröna näringarna och den biobaserade ekonomins konkurrenskraft stärks.

- Då krävs också en mer närodlad politik, inte systemkramande eller förbudsivrande säger Rickard Nordin.
 
Läs debattartikel i DN här