Slutreplik: "LO måste våga tänka nytt"

Debatten om ingångsjobb fortsätter. Emil Källström, Fredrick Federley och Annika Qarlsson har i dag en slutreplik mot LO i Aftonbladet. 
"Vi blir allt fler som förstår att det behövs nya grepp, nya lösningar. Att då som LO envist surra sig fast vid gamla lösningar och vägra tänka nytt kommer inte hålla i längden", skriver de.

Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson, Fredrick Federley, EU-parlamentariker och Annika Qarlsson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, krävde i tisdags svar från LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson om vilka förslag LO har för att få in nyanlända i arbete.
LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson svarade på artikeln. I dag publicerar Aftonbladet en slutreplik från Källström, Federley och Qarlsson.

"Att LO konsekvent motsätter sig förslag på reformer är beklagligt, men att fackförbundet i sin replik till oss totalt förnekar att det finns problem på den svenska arbetsmarknaden är direkt oansvarigt. När det gäller skillnaden i sysselsättning mellan inrikes och utrikes födda är Sverige sämst i EU, vilket förstås till stor del beror på att vi också har de högsta lägstalönerna och minst andel enkla jobb i hela unionen", skriver de.

Trion räknar upp de expertorgan och myndigheter som stöder Centerpartiets förslag om lägre ingångslöner för nyanlända.

"Både IMF, KI, OECD, EU-kommissionen och Finanspolitiska rådet har pekat på att de höga ingångslönerna försvårar etableringen av nyanlända på arbetsmarknaden. Vår uppmaning till parterna att teckna ett avtal riktat till nyanlända med lägre ingångslön är således inte taget ur luften. Stödet från expertisen för detta förslag är massivt", skriver de på Aftonbladet.se.
Slutligen uppmanar de LO att våga tänka nytt.

"Vi värnar den svenska modellen, men inser också att den behöver uppdateras. Sedan vi lade fram vårt förslag har både Liberalerna och Kristdemokraterna följt efter med snarlika förslag. Vi blir allt fler som förstår att det behövs nya grepp, nya lösningar. Att då som LO envist surra sig fast vid gamla lösningar och vägra tänka nytt kommer inte hålla i längden", skriver Källström, Federley och Qarlsson.

Läs första artikeln om ingångsjobben
Läs LO:s svar
Läs Centerpartiets slutreplik