Centerpartiet lokalt

Nu startar Jobbresan

I dag startar Annika Qarlsson Jobbresan. 
Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson kommer under våren besöka småföretag i hela landet. 
- Vilka förändringar vill de se? Vad kan vi politiker göra? Nu ska jag samla på mig småföretagarnas synpunkter och ta med mig dem till riksdagen, säger Annika Qarlsson.

I dag kännetecknas svensk arbetsmarknad av höga trösklar som avskräcker företag från att anställa och hindrar människor från att få ett jobb, inte minst nyanlända. Det handlar om stelbenta turordningsregler, dyra arbetsgivaravgifter, höga ingångslöner och försvårande regelkrångel. Därtill har vi Arbetsförmedlingen som inte klarar att förmedla jobb.

De senaste veckorna har fokus legat på ingångslöner, där Centerpartiet presenterat ett förslag om lägre ingångslöner för nyanlända. En rad myndigheter och experter har länge påpekat att det krävs fler enkla jobb med lägre ingångslöner för att nyanlända ska kunna få in en fot på arbetsmarknaden. OECD, KI, IMF, EU-kommissionen och Finanspolitiska rådet är några exempel.

Men regeringen lyssnar inte på experterna, utan väljer att köra på i gamla hjulspår.

Centerpartiet kan aldrig acceptera en sådan passiv hållning i dessa viktiga frågor. Annika Qarlsson ger sig nu därför ut på Jobbresan - med start i dag.

Första stoppet blir i Jönköping, där Qarlsson i dag besöker städ- och hemtjänstföretaget Stormtrivs AB och bemanningsföretaget Flit AB.

Under hela våren kommer sedan Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson träffa småföretagare från norr till söder.

- Vilka förändringar vill de se? Vad kan vi politiker göra? Nu ska jag samla på mig småföretagarnas synpunkter och ta med mig dem till riksdagen, säger Annika Qarlsson.

Hon kommer också diskutera Centerpartiets politik på arbetsmarknadsområdet.

- Det måste bli billigare och enklare att anställa. Turordningsreglerna bör lägga vikt vid kompetens, inte anställningstid. Vi vill se fler enkla jobb med lägre ingångslöner, så att de som i dag står långt ifrån arbetsmarknaden får in en fot. För att bara nämna några av våra förslag som jag vill diskutera med småföretagare runtom i landet, säger Qarlsson.