Stor framgång för C-linje i djurskyddsfrågan

Centerpartiets linje i djurskyddsfrågan vann i dag framgång när ett utskott i EU-parlamentet röstade ja till strängare antibiotikaregler. 
- Resultatet av omröstningen en stor framgång och ett resultat av hårt förhandlande, säger Fredrick Federley till TT.

Centerpartiet har länge drivit frågan om mindre antibiotikaanvändning, som är en av vår tids stora ödesfrågor. I EU-valet 2014 lyfte vi fram en lång rad förslag för att minska användningen av antibiotika, inte minst i djurhållning.

I dag nåddes en stor framgång på området, när EU-parlamentets utskott för miljö, folkhälsa och matsäkerhet röstade ja till strängare regler för användning av antibiotika. Det blev en majoritet för till exempel förbud mot rutinmässig användning av antibiotika i förebyggande syfte samt krav på att endast veterinärer får skriva ut antibiotika, först efter att en undersökning är gjord och diagnos ställd.

Utskottet röstade också igenom ett förslag om en databas, där användning av antibiotika på varje gård kartläggs.

- Jämfört med dagens regler är det en riktigt kraftig skärpning, säger Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley till TT.

Överanvändning av antibiotika är en av de stora globala hälsoutmaningarna, då bakterier som finns hos både människor och djur riskerar att bli resistenta.

- Det skulle innebära att mängder av mediciner skulle sluta att fungera, något som på sikt skulle hota hela vår civilisation, säger Fredrick Federley.

Utskottets förslag beräknas att behandlas i EU-parlamentet i april.
Läs mer om beslutet i SvD