Centerpartiet lokalt

"Industrifacken måste ta sin del av ansvaret"

Industrifacken gör en korrekt bedömning att vi står inför enorma utmaningar i samhället såväl som på den svenska arbetsmarknaden. Tyvärr låter de direkt felaktiga påståenden skymma sikten. Det skriver Anders W Jonsson i en replik till Industrifacken på DN Debatt.

Centerpartiet har nyligen riktat en tydlig uppmaning till arbetsmarknadens parter om att teckna nya avtal om ingångsjobb för nyanlända. Avtal där det ska vara möjligt att ha betydligt lägre ingångslöner än idag. Vi var också tydliga med att om parterna tar sitt ansvar är Centerpartiet beredda att matcha detta med både sänkt inkomstskatt och sänkta arbetsgivaravgifter för dessa grupper, upp till en viss lönesumma. Vi gjorde det för att vi, precis som företrädarna för industrifacken, ser att vi idag står inför enorma utmaningar.

Vi har idag en stor grupp nyanlända som har en mycket låg utbildning eller ingen utbildning alls. Dessa människor hamnar, med dagens lönenivåer och strukturer på arbetsmarknaden, väldigt långt ifrån jobben. De blir istället fast i ett bidragsberoende och ges på grund av detta inte en ärlig chans att kunna starta ett nytt liv i Sverige. Alternativet till ett ingångsjobb för dessa människor är inte ett annat jobb, med en annan lön, utan fortsatt bidragsberoende. Således handlar inte heller vår uppmaning om att sänka någon enda människas lön utan om att ge fler människor sin första lön på sitt första jobb. En ambition som vi fortfarande hoppas att vi delar med såväl andra politiska partier som med fack och arbetsgivare.

Från Centerpartiets sida har vi uppmanat parterna om att ta sitt ansvar och utveckla den svenska modellen. Vi tror starkt på principen om att det är parterna som ska sätta såväl löner som andra villkor på arbetsmarknaden. Vi hoppas nu få se ansvarstagande från parterna i en tid när Sverige har tagit emot hundratusentals nyanlända och där en stor grupp av dem riskerar att hamna i ett permanent utanförskap om vi inte justerar systemen.

Vi ser utmaningen och vilka problem detta kan leda till på sikt, inte minst för dagens löntagare och anställda inom den svenska industrisektorn. Det stora hotet mot den svenska modellen är om vi inte får in nyanlända i arbete. Centerpartiet kan inte och kommer inte tyst se på när vi dag ut och dag in slösar bort människors potential. Därför har vi sagt att vi, om parterna inte klarar av att ta sitt ansvar, är beredda att lagstifta med syftet att få fram fler ingångsjobb.

Den svenska modellen har överlevt tack vare att den har anpassats till de situationer som uppstått, såsom finanskris och lågkonjunkturer. Nu står vi inför en ny utmaning. Då måste parterna inse att deras vilja att ta ansvar är en förutsättning för att den svenska modellen ska fortsätta stå starkt även i framtiden. Vår starka förhoppning är därför att industrifacken nu riktar blicken mot den verkliga utmaningen och att fackförbunden tar sitt ansvar för att utveckla den svenska modellen så att fler nyanlända kan få ett jobb att gå till.
 
Läs hela artikeln här