Centerpartiet lokalt

"Ta ett ansvar för de som i dag lever på bidrag och saknar lön"

I samband med kommundagarna uppmanade Centerpartiet arbetsmarknadens parter att komma överens om lägre ingångslöner för nyanlända.  I dag utvecklar Annie Lööf  den uppmaningen i Dagens Industri.

Under årets avtalsrörelse kommer 500 av 685 kollektivavtal att omförhandlas. Hur parterna möter frågan med ingångslönerna kommer att påverka integrationen i flera år framöver för en av de mest marginaliserade och utsatta grupperna som finns på arbetsmarknaden. Därför uppmanar Centerpartiet parterna att sluta avtal om lägre ingångslöner för nyanlända.

Annie Lööf förklarar syftet med uppmaningen: " Vår uppmaning handlar inte om försämrade villkor eller sänkta löner. Uppmaningen riktar sig uteslutande till parterna att ta ett ansvar för de som i dag lever på bidrag och saknar lön". Läs hela texten här.