Centerpartiet lokalt

Federley granskar VW-fusket

Fredrick Federley är enda svensk i den granskningskommitté om Volkswagen-fusket som tillsattes i slutet av förra året. Idag samlades man för ett första möte.
- Det här var en stor skandal och vi har ett ansvar att bringa klarhet i vad som händer, säger Fredrick Federley.

Det var under hösten 2015 som det upptäcktes att Volkswagen manipulerat utsläppstester för att bilarna skulle komma under gränsvärdena för tillåtna utsläpp, trots att kraven inte uppfylldes. Enbart i Sverige berördes mer än 200 000 bilar och globalt drygt 11 miljoner bilar.

- Många är med rätta besvikna och då är det vårt ansvar från politiken att bringa klarhet i exakt varför det hände och vad som behöver förändras för att liknande skandaler inte ska hända igen, säger Fredrick Federley.

När kommitténs arbete idag inleds innebär det starten på ett arbete som beräknas pågå under ett år.

– Det kommer att bli ett hårt och tufft arbete. Bilindustrin är skickliga lobbyister och det är min uppgift att i den här typen av frågor att hitta en balans som ger tydliga förutsättningar för såväl den europeiska industrin som för miljöarbetet inom EU, säger Fredrick Federley.