Kristina Yngwe: Romson vill göra det svårare att vara miljövänlig

Åsa Romson bör lyssna på riksdagen, som vill att producenterna fortsatt ska vara ansvariga för återvinning av förpackningar. 
Att skapa större och fler kommunala monopol kommer inte göra det lättare vara miljövänlig. 
Det skriver Kristina Yngwe i en debattartikel i Miljöaktuellt.

Att de som tillverkar förpackningarna också ska ansvara för att de tas hand om är en central princip. Eftersom de bekostar denna hantering är det rimligt att de också bär ansvaret för hur förpackningarna utformas, samlas in och återvinnas. Då kan de optimera hela kedjan och utveckla nya lösningar för en miljösmart hantering.

De nordiska konkurrensmyndigheterna visade så sent som i förra veckan att det finns stor potential för bättre miljöresultat och lägre kostnader av en mer marknadsbaserad avfallshantering.

Men regeringen vill ändå lägga ansvaret på kommunerna och utreder nu frågan, vilket Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe i dag kritiserar i en debattartikel i Miljöaktuellt.

”Det viktiga verkar inte vara resultaten, utan vem som ansvarar för att ställa ut behållare och transporter av det insamlade materialet. Bara kommunerna fick ansvaret skulle allt bli bra, var miljöministerns linje. Men några sådana likhetstecken finns det inte stöd för, vilket det sopkaos som rådde i Stockholm under januari visade med all önskvärd tydlighet”, skriver hon.

Riksdagen har dock nyligen beslutat att man inte vill se en förändring i insamlingsansvaret.

”Vi utgår från att regeringen lyssnar på majoriteten och avbryter sin utredning. I stället för att ägna mer tid åt intern beredning vill jag uppmana Åsa Romson att lyssna på de nordiska myndigheterna. I stället för att skapa större och fler kommunala monopol borde regeringen lyssna på Avfallsutredningens och myndigheternas slutsatser om hur en modernare och effektivare avfallshantering, med konkurrerande och varierade lösningar för olika behov, kan leda mot en mer cirkulär ekonomi där det blir lättare före både företag och hushåll att göra rätt, skriver Kristina Yngwe.

Läs hela debattartikeln i Miljöaktuellt