Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Nu genomförs förändringar i dagersättning och boende på Migrationsverkets boenden

Nu genomförs förändringar i dagersättning och boende på Migrationsverkets boenden

Inom ramen för höstens migrationsöverenskommelse genomförs nu förändringar i dagersättning och boende på Migrationsverkets boenden för den som fått ett avvisningsbeslut som vunnit laga kraft.

Den nya bestämmelsen innebär att en person som inte har fått uppehållstillstånd beviljat inte fortsättningsvis ska ha rätt till ekonomiskt stöd, annat än i undantagsfall.

- Den nya bestämmelsen innebär att en person som inte har fått uppehållstillstånd beviljat inte fortsättningsvis ska ha rätt till ekonomiskt stöd, annat än i undantagsfall. Syftet med den nya bestämmelsen är att fler som fått avslag på sin asylansökan frivilligt ska lämna landet. Förslaget är en del av migrationsöverenskommelsen från oktober, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Det finns undantag för barn och barnfamiljer och rätten till bistånd finns kvar om det är uppenbart oskäligt att den försvinner.

- I den ansträngda situation som råder, med ett mottagningssystem som utsätts för stora påfrestningar, innebär detta att trycket på asylboenden lättar och att kostnaderna för mottagandet minskar, säger Johanna Jönsson.