Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Per Lodenius: Regeringens filmpolitik gör att landsorts-bion får stänga

Per Lodenius: Regeringens filmpolitik gör att landsorts-bion får stänga

Per Lodenius reagerar starkt på att kulturministern i filmpropositionen lägger allt ansvar för hela filmpolitiken på Svenska Filminstitutet.
Alice Bah Kuhnke lägger ett brett myndighetsansvar på en stiftelse, som därmed riskerar tappa en stor del av sin frihet. Det är extraordinärt att släppa ifrån sig all kontroll över statliga medel och politiska beslut till en stiftelse, säger Per Lodenius.

Lodenius menar att Svenska Filminstitutet (SFI) visserligen gör ett bra jobb, men inte bör få så stort ansvar och inflytande över filmpolitiken.

- För mig framstår det som att SFI ska sitta på nästan alla stolar samtidigt, utse branschråd, ha dialog med råden, brett tolka filmpolitikens innebörd och dessutom ansvara för uppföljningen, säger Per Lodenius , kulturpolitisk talesperson för Centerpartiet.

- Armslängds avstånd mellan politik och kultur innebär inte att man ska frånsäga sig ansvaret för politiska beslut och dess finansiering, som ju ytterst är skattepengar. Det gör Alice Bah Kuhnke, tyvärr, säger Per Lodenius.

Per Lodenius är även skarpt kritisk till förslaget om höjd moms på biografer och därför varnar han nu för utarmning av landsbygdsbiografer.

- Det är många, säkert ett hundratal, biografer som kommer få svårt att få ihop ekonomin nu. Dessa ligger företrädesvis på landsbygden och regeringen verkar inte alls förstå att det kommer få konsekvenser för kulturlivet, säger Per Lodenius.

Per Lodenius menar att 25 miljoner fördelat på ett stort antal biografer och utslaget över tre år inte kan kompensera för momshöjningen.

- Jag reagerar på att man kallar det ” att stärka mindre biografer i glesbygd”. Det antyder i någon mån att det rör sig om en satsning, men det att få tillbaka smådelar av det man betalar in extra i moms är givetvis inte en satsning, säger Per Lodenius.