Per Lodenius: Regeringen sviker svensk film

 

Svaren på stora och viktiga frågor lyser helt med sin frånvaro i regeringens förslag till ny filmpolitik. Det skriver Per Lodenius, tillsammans med Alliansens kulturtalespersoner i DN.

 Regeringens agerande i filmpolitiken har genomgående präglats av oskicklighet. Den första gången kulturminister Alice Bah Kuhnke uttalade sig i filmfrågan var i en artikel på DN Debatt. Där slog hon fast att dagens modell med filmavtal skulle brytas upp och ersättas med en statlig filmpolitik. Regeringen, med ett historiskt svagt parlamentariskt stöd, valde att bryta upp en modell som tjänat svensk film under 50 år. Detta skedde utan en tanke på konsekvenser eller alternativ. Beskedet utlovades redan förra året men först nu får vi veta vad kulturministern vill med filmen. Tyvärr ett ganska tomt besked.

Den kraftigt höjda biomomsen riskerar att allvarligt skada förutsättningarna för svensk filmproduktion och möjligheterna att visa film i hela landet. Mindre biografer utanför storstäderna kämpar redan i dag för sin överlevnad och många hotas nu av nedläggning. Att kulturministern har fått för sig att den otillräckliga kompensationen på 25 miljoner kronor dessutom ska räcka till att starta nya biografer visar på regeringens bristande kunskaper om branschens förutsättningar.

Nu behövs ett helhetsgrepp om filmpolitiken. Regeringens politik förändrar i grunden de organisatoriska förutsättningarna för svensk film. Detta sker utan att regeringen förmår att ge svar på de stora och viktiga filmpolitiska frågorna. Vi i alliansen vill bland annat se förslag på breddad finansiering, organisationsförändringar, insatser mot illegal nedladdning och åtgärder för barn och unga. Svensk film är värd en regering som tar ansvar, ger svar och som inte sviker.