Centerpartiet lokalt

Kristina Yngwe: Sätt vattenfrågorna på agendan

Vår sjöar och hav brottas med en lång rad miljöproblem - såsom giftiga kemikalier, plastskräp och läkemedel.  "För att vi fortsättningsvis ska kunna dricka rent vatten är det dags att vi sätter vattenfrågorna högre upp på agendan", skriver Kristina Yngwe på Supermiljöbloggen i dag på Världsvattendagen.

I dag är det FN-dagen Världsvattendagen. I samband med det skriver Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe på Supermiljöbloggen, där hon lyfter flera problem med nedsmutsning av våra sjöar och hav.

Hon tar bland annat upp PFAS, giftiga ämnen som finns i en mängd konsumentprodukter, bland annat brandsläckningsskum.

"Ämnena har påträffats i dricksvattentäkter i anslutning till flera brandsläckningsplatser. Trots larmrapporter fortsätter Försvarsmakten att använda brandskum som innehåller PFAS, i stället för de giftfria alternativ som finns. Centerpartiet vill införa en handlingsplan för utfasning av PFAS från brandskum, både i Försvarets verksamhet och andra användningsområden. Vi vill även se över möjligheten att använda styrmedel som kemikalieskatt och producentansvar för textilier för att fasa ut PFAS", skriver Yngwe.

Ett annat problem är mikroplaster, som sprids till sjöar och hav genom bland annat hygienprodukter.

"Små plastpartiklar i tandkräm och schampo rinner ut i avloppet och förs ut i vattendragen, där de äts av plankton och transporteras uppåt i näringskedjan ända till den mat vi människor äter. Många företag har redan framgångsrikt fasat ut mikroplaster från sina hygienartiklar, men här ligger politiken efter näringslivet. Centerpartiet vill ha krav på att alla företag inom EU fasar ut mikroplaster till år 2020", skriver Kristina Yngwe.

Även läkemedel hamnar i vattnet, genom att folk väljer att slänga det i hushållssoporna.
"Totalt kastar svenska folket 250 ton mediciner i hushållssoporna varje år, i stället för att lämna in dem på apotek. Sveriges lantbruksuniversitet har gjort provtagningar i våra vatten och konstaterat att det finns ett stort antal muterade mörtar, på grund av rester från mediciner och läkemedel i vattnet. Framför allt beror det på rester av östrogen från bland annat hormonplåster. Det är inte bara fiskar som påverkas, utan flera andra arter - och i slutändan även vi människor", skriver Kristina Yngwe på Supermiljöbloggen.

Läs hela artikeln på Supermiljöbloggen