Centerpartiet lokalt

Federley och Hedin: Nu krävs krafttag mot terrorister

Terrorister måste bemötas med krafttag - både i Sverige och EU.  I en debattartikel i Aftonbladet berättar Fredrick Federley och Johan Hedin vilka åtgärder de vill se.  "Vi kan varken besegra terrorismen ensamma eller med silkesvantarna på. Nu krävs tydligt politiskt ledarskap för att bekämpa terrorismen på alla nivåer", skriver de.

Gårdagens terrordåd i Bryssel är det senaste i en lång rad liknande attacker, i såväl Europa, Afrika och Mellanöstern. Med anledning av händelserna skriver nu Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrick Federley och Johan Hedin, rättspolitisk talesperson i Centerpartiet, om vilka åtgärder som krävs för att bekämpa terrorister.

"Här hemma i Sverige handlar det bland annat om att skärpa lagstiftningen. Det måste bli olagligt att göra så kallade terrorresor. Den som åker för att stödja, hjälpa eller träna med en organisation som är terrorlistad av FN eller EU, den ska gripas i samma stund som vederbörande återvänder till Sverige. Samröre med terroristorganisationer är kriminaliserat i Norge och bör vara så även i Sverige", skriver Federley och Hedin i Aftonbladet.

De skriver också att det behövs fler poliser, framför allt i det förebyggande arbetet.

"Det kan bland annat ske genom en högre polisnärvaro, inte minst i utanförskapsområden där vissa individer riskerar att radikaliseras och behovet av samhällets närvaro är stor. Polisen i Sverige går på knäna. Nyligen rapporterades om att allt fler lämnar polisen, samtidigt som färre poliser utbildas. Centerpartiet vill därför skjuta till två miljarder de kommande fyra åren, vilket räcker till att finansiera utbildnings- och lönekostnader för att anställa ytterligare 1600 poliser", skriver duon.

Centerpartiet har tidigare föreslagit krafttag mot terrorism, bland annat att låta myndigheter dela uppgifter.

Situationen kräver också ett tätare samarbete i EU.

"I tider som dessa är det europeiska samarbetet viktigare än någonsin. Det blir allt tydligare att vi behöver mer samarbete i EU, både för att stärka vår gemensamma yttre gräns men också för att polismyndigheter i medlemsländerna ska jobba mer tillsammans. Vi måste hjälpas åt för att kunna ställa de som begår terrorhandlingar inför rätta, men framför allt för att avvärja terrorhot på ett tidigt stadium", skriver Fredrick Federley och Johan Hedin.

Läs hela artikeln på Aftonbladet.se