Centerpartiet lokalt
  • / Press
  • / Pressmeddelande
  • / Annie Lööf och Rickard Nordin: Vårda och utveckla framväxten av förnybar energi

Annie Lööf och Rickard Nordin: Vårda och utveckla framväxten av förnybar energi

Att Alliansens klimat- och energiöverenskommelse ska ligga till grund för en ny blocköverskridande överenskommelse är en självklarhet. Det skriver Annie Lööf tillsammans med Rickard Nordin.

Centerpartiet presenterar idag några av ingångarna i de nu pågående samtalen i Energikommissionen. På Dagens Industris debattsida skriver Annie Lööf och Centerpartiets energipolitiska talesperson, Rickard Nordin, om hur Alliansens energiöverenskommelse bör vara en grund för att ta fram en långsiktig och hållbar energipolitik över blockgränsen.

- Sverige är ett föredöme inom klimat- och miljöpolitiken, mycket tack vare Alliansens klimat- och energiöverenskommelse. För oss är det därför en självklarhet att denna ska ligga till grund för en ny blocköverskridande överenskommelse, säger Centerpartiets partiledare Annie Lööf.

Centerpartiet vill också reformera och förlänga dagens elcertifikatssystem för att få ett tydligare fokus på effekt och minskad marknadsrisk i systemet framöver. Centerpartiet betonar också vikten av att se över beskattningen av olika energislag ur ett helhetsperspektiv. Idag betalar exempelvis vattenkraften en högre fastighetsskatt jämfört med såväl kärnkraften som vindkraften.

- Den starka framväxten av den förnybara energin måste vårdas och utvecklas. Centerpartiet vill därför reformera och förlänga elcertifikatssystemet för tydligare prioritera effekt. Beslut om förlängning och förändring måste tas nu för att trygga marknadens tro på elcertifikatssystemet framåt, fortsätter Annie Lööf.

Här hittar du debattartikeln i sin helhet.