Centerpartiet lokalt

Centerframgång – systematisk stöld ny brottsrubricering

Idag beslutade justitieutskottet om ett antal tillkännagivanden. Ett av dessa är införandet av en ny brottsrubricering – systematisk stöld – som Centerpartiet drivit på för.

- Jag tycker det är viktigt att skicka en kraftig signal om att stöldligor inte ska få härja fritt på landsbygden. Det ställer till med så mycket problem för företag och privatpersoner, säger Johan Hedin, Centerpartiet rättspolitiske talesperson.

- När stöldligor drar fram över hela landet och regeringen inte agerar så tvingas vi pressa på för att det ska hända någonting. Vi kan inte tolerera att systematiska och organiserade stölder tillåts fortgå, fortsätter Johan Hedin.
 
Även Centerpartiets förslag om en översyn av straffrabatten finns nu med i ett tillkännagivande från justitieutskottet.

- I dagsläget är den här typen av vardagsbrott inte alls prioriterade från polisens sida. Där kommer så väl straffrabatt som påföljd in i bilden, eftersom det är så pass låga straff för brotten, säger Johan Hedin.