Centerpartiet lokalt

C välkomnar besparingar i asylsystemen

Centerpartiet välkomnar att Moderaterna nu går fram med förslag på kostnadsbesparingar i de system som rör asylsökande. Det är en inriktning Centerpartiet länge har haft.
- Vi välkomnar att Moderaterna också väljer att fokusera på kostnadsbesparingar i systemen. Det är någonting vi länge har drivit på för. Inte minst för att kunna värna asylrätten, säger Johanna Jönsson, migrationspolitisk talesperson.

Senaste årets höga tryck på asylsystemet har inneburit att kostnadsbilden ökat dramatiskt. Därför har Centerpartiet föreslagit en lång rad besparingar och förändringar i de berörda systemen.
- Centerpartiet har länge framhållit behovet av lägre kostnader och föreslog så sent som för drygt en vecka sedan att ersätta etableringsersättningen med etableringslån. Då kan vi höja mottagningskapaciteten, säger Johanna Jönsson.

Johanna Jönsson beklagar att regeringen prioriterat tvärtom.
- Dessvärre har Socialdemokraterna och Miljöpartiet valt att inte ta ansvar för situationen och istället värna dyra system framför asylrätten. För mig är det att svika så väl utsatta människor som skattebetalarna, säger Johanna Jönsson.