Centerpartiet lokalt

Centerpartiets förslag om morgondagens arbetsmarknad

I dag föreslår Centerpartiet på DN Debatt att det tillsätts en arbetsmarknadskommission som utvecklar konkreta förslag på hur svensk arbetsmarknad ska reformeras.  -  Centerpartiet föreslår en bred arbetsmarknadskommission, likt Lindbäck-kommissionen på 90-talet, bestående av ett flertal experter som får i uppdrag att ta fram nya lösningar för morgondagens arbetsmarknad, säger Annie Lööf.

Svensk ekonomi har tidigare utsatts för, och klarat, stora utmaningar. Efter en lång tid med försämrad konkurrenskraft, en allt mer reglerad arbetsmarknad och fastighetsspekulation drabbades Sverige under 90-talet av en djup finanskris. Som svar på denna tillsatte den dåvarande regeringen den så kallade Lindbeckkommissionen.

- Vi vill se en kommission som arbetar brett och förutsättningslöst, men några problem är dock uppenbara för alla och förtjänar att analyseras grundligt. Det handlar om hur vi ökar tryggheten för människor, sänker trösklarna till det första jobbet och gör det enklare för småföretag att anställa, säger Annie Lööf.

Annie Lööf skriver också i debattartikeln att arbetsmarknadskommissionen bör tillåtas arbeta brett och förutsättningslöst. Några problem är dock uppenbara för alla, och förtjänar att analyseras grundligt

  • Ökad trygghet. Idag är vissa anställda, ofta unga, helt utan trygghet, medan andra är inlåsta i jobb de inte trivs med. Jobb där ett missat sms kan avgöra din inkomst och där både tydlighet kring rättigheter och stabilitet allt för ofta lyser med sin frånvaro. Det är ett exempel på hur en bristande flexibilitet på arbetsmarknaden i stort, lett till att de grupper som har svagast ställning får bära en större börda. En i grunden positiv flexibilitet hos vissa arbetsgivare förvandlas därmed till ett verktyg för att skapa stress och otrygghet på jobbet. Det är ohållbart och något som måste ses över.

Vi behöver också se till att fler kan skapa sin egen trygghet via kontinuerlig fortbildning. Med ett långt arbetsliv krävs möjligheten att ta ytterligare steg. De som står utanför arbetsmarknaden idag har inte kraften att skapa sitt nästa steg. Därför behöver vi skapa en arbetsmarknad där möjligheten att klättra och utvecklas blir mycket bättre än idag.

  • Anpassa regelverken till småföretag. Det är små och växande företag som i allt högre grad står för jobbskapandet. Storföretag har, och kommer fortsätta att ha, en mycket viktig roll att spela i svensk ekonomi. Men dagens arbetsmarknadsregler, som skapades i en tid då storföretag var de dominerande aktörerna på svensk arbetsmarknad, hindrar framväxten av morgondagens jobb. Kombinationen av dåtidens arbetsmarknadsregler och dagens arbetsmarknad riskerar i längden Sveriges internationella konkurrenskraft. Det måste bli enklare och billigare för småföretag att anställa.
  • Sänkta trösklar. Den utveckling som tydligast utgör en akut utmaning för svensk arbetsmarknad är de senaste årens stora migrationsströmmar. Det tar cirka åtta år innan hälften av de nyanlända flyktingarna kommer i arbete. Än längre tid tar det innan de arbetar på heltid. Arbetslösheten för utrikes födda är tre gånger så hög som för inrikes födda. Den dåligt fungerande jobbintegrationen påverkar också andra delar av arbetsmarknaden. En stor del av de ungdomar som klarar sig dåligt i skolan har exempelvis utländsk bakgrund. Och att växa upp i en familj där föräldrarna inte arbetar riskerar, förutom den materiella nöd detta medför, att leda till att också barnen klarar sig sämre.

Läs mer:
Läs Annie Lööfs debattartikel här  
Läs rapporten om morgondagens arbetsmarknad