Centerpartiet lokalt

Förslag om utvidgning av YA-jobb - en vinst för Centerpartiet

I nästa vecka beslutar regeringen om huruvida den befintliga modellen med YA-jobben (yrkesintroduktionsavtalet) också ska kunna omfatta nyanlända på samma villkor som gäller för övriga grupper.  
- Det här ska möjliggöra att fler får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Vi sänker trösklarna med detta förslag, säger Annika Qarlsson, Centerpartiets talesperson för frågor om arbetsmarknad och jämställdhet.

YA-jobben, som syftar till att få in långtidsarbetslösa i arbete, var en av delarna Centerpartiet fick igenom i migrationsöverenskommelsen i oktober förra året. Att utvidga YA-jobben till att även omfamna nyanlända är ett tydligt Centerförslag och är ett av två delar ur detta YA-paket.

Centerpartiet presenterade YA-jobb för nyanlända som en möjlig integrationsåtgärd redan i februari 2015.

- En annan positiv nyhet är att regeringen nu även valt att inkludera långtidsarbetslösa i yrkesintroduktionsprogrammet, vilket vi drivit redan innan valet 2014.

Regeringen arbetar ännu med det förslag om att YA-jobben ska utvidgas till att omfatta också arbetsgivare utan kollektivavtal.

- Den delen saknas fortfarande i förslaget. I dess nuvarande form omfattar förslaget inte företag som saknar kollektivavtal. Det är en viktig del som regeringen skyndsamt måste komplettera förslaget med, säger Annika Qarlsson.