Centerpartiet lokalt

Annie Lööf gäst i Ekots lördagsintervju

Idag var Annie Lööf gäst i Ekots Lördagsintervju. Intervjun fokuserade på en rad aktuella frågor, däribland migrationspolitik, Centerpartiets förslag om ingångsjobb och trygghetsfrågor utifrån Centerpartiets miljardsatsning på polisen tidigare i veckan. 

Annie Lööf fick inledningsvis frågor om Centerpartiets migrations- och integrationspolitik.

- Centerpartiet står fortfarande tydligt kvar vid den grundläggande principen om alla människors rättighet att söka asyl, men har också varit med och tagit ansvar under en period när mottagandet var ohållbart. Vi slöt i oktober, tillsammans med den övriga alliansen och regeringen, den enda överenskommelse på migrationsområdet som har slutits, svarade Annie Lööf.

- Den överenskommelsen innebar att Centerpartiet kompromissade kring vissa frågor, tillfälliga uppehållstillstånd under en begränsad tid exempelvis, men också att vi fick igenom viktiga centerfrågor som ett vidgat RUT-avdrag, fortsatte Annie Lööf.

- Sedan har vi också lagt en rad egna förslag under det senaste året om hur EU ska ta ett större ansvar om hur vi får en bättre integration av de människor som kommit till Sverige och hur vi samtidigt sänker kostnaderna för mottagandet, fortsatte Annie Lööf i intervjun.

Intervjun handlade även om Centerpartiets förslag från kommundagarna i februari om ingångsjobb. Förslaget går ut på att arbetsmarknadens parter tillåter avtal med lägre ingångslöner. Avtal som sedan matchas upp från politiken med sänkt inkomstskatt och lägre arbetsgivaravgifter.

- Vi står mitt uppe i en situation där hälften av de människor som kom till Sverige förra året har låg eller ingen utbildning. Då måste parterna ta sitt ansvar och göra det lättare för dessa människor att komma in på arbetsmarknaden. Ingångsjobb skulle sänka trösklarna för dessa människor att få sitt första jobb i Sverige, svarade Annie Lööf.

- Lagstiftning är inte vårt förstahandsval, men om parterna inte tar ansvar så kan vi som politiker inte sitta stilla och titta på. Det är ansvarslöst. Det är därför vi är beredda att som en sista utväg lagstifta om ingångsjobb, med lägre ingångslön, för att göra det möjligt för människor att gå från bidrag och utanförskap till jobb och möjlighet att försörja sig själva och sin familj, fortsatte Annie Lööf.

Lördagsintervjuns programledare, Johar Benjedlloul, lyfte avslutningsvis trygghetsfrågan som en av de frågor som Centerpartiet lyft fram sedan Annie Lööfs återkomst.

- Vi har den senaste tiden presenterat en rad hårda förslag för att bekämpa terror, nu i veckan presenterade vi 2,4 miljarder till 2 000 nya poliser och till ett bättre utredningsarbete av vardagsbrott i hela landet, avslutade Annie Lööf i lördagsintervjun.

Här kan du höra Ekots lördagsintervju i sin helhet
.