Renare vatten - höj LOVA-bidraget

Centerpartiet vill höja LOVA-bidraget och satsar därför på renare vatten i sin vårbudget. - Rena och friska hav är en nödvändighet för att skydda den biologiska mångfalden, säger Kristina Yngwe, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet.

LOVA-bidrag utbetalas idag av Länsstyrelserna till kostnadseffektiva lokala vattenvårdsprojekt som minskar miljögifter i haven. LOVA-bidraget har, sedan det inrättades år 2009, gått till åtgärder mot övergödning, minskad spridning av giftiga båtbottenfärger och mot förlust av biologisk mångfald.
- Vattenfrågan måste upp på dagordningen igen, vi har ju tyvärr inte sett så mycket konkret vattenpolitik från regeringens sida, säger Kristina Yngwe.

LOVA-bidraget inrättades 2009 och har en hög efterfrågan. Centerpartiet föreslår därför i sin vårbudget en fördubbling av det nuvarande bidraget.

- Centerpartiet bedömer tvärtom från regeringen att ytterligare insatser för att minska belastningen av miljögifter och av näringsämnen såsom kväve och fosfor behövs. Vi vill därför fördubbla det befintliga LOVA-bidraget, till totalt 300 miljoner kronor, säger Kristina Yngwe.

För Centerpartiet är renare hav en prioriterad miljöfråga och partiet har tidigare tagit en rad åtgärder och initiativ, bland annat förbud mot fosfater i tvättmedel, och för att minska utsläpp av svavel fartygsbränsle.

- Tillgången till rent vatten är A och O. Om vi vill vi ha ett livskraftigt marint ekosystem behöver vi arbeta målmedvetet och långsiktigt, säger Kristina Yngwe.

Läs Kristina Yngwes debattartikel här