Centerpartiet lokalt

Bonus malus-system för fordon försenas

Centerpartiet har länge efterfrågat ett system där fordon med höga utsläpp blir dyrare och fordon med lägre utsläpp belönas genom lägre kostnader.
I dag presenterades en utredning av ett sådant system, kallat bonus malus, där fokus främst ligger på elbilar.
- Det är alldeles för stort och ensidigt fokus på elbilar. Med det missar man andra drivmedel, exempelvis biogas, säger Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin.
 
Frågan om införande av ett bonus malus-system har tidigare utretts och Centerpartiet har förespråkat ett införande från och med januari 2017. Regeringens har dock valt att utreda frågan en gång till och nu föreslås att ett sådant system tas i bruk tidigast januari 2018.

- Regeringen har valt att utreda någonting som det redan fanns en utredning på. Det har dragits i långbänk och Romsons löfte om införande nu vid årsskiftet infrias inte. Det är ett svek både mot klimatet och miljöbilsvännerna, säger Rickard Nordin.

Naturvårdsverket har under dagen meddelat att utsläppsminskningen av växthusgaser mattats av och att det till stor del beror på fordonsutsläppen. Det är bland annat därför Centerpartiet varit angelägna om att få bonus malus-systemet på plats redan från januari 2017.

- Utredningen själv säger att bonusen riskerar minska redan efter två år. Det måste till en betydligt bättre kontinuitet än så. Långsiktiga spelregler är vad branschen efterlyser och det levererar inte utredningen. Nu behöver regeringen ta sig i kragen och vässa det här förslaget ytterligare för att göra verklig skillnad, säger Rickard Nordin.