Centerpartiet lokalt

Nya polisorganisationen leder till sämre polisiär närvaro

Alla människor kunna känna trygghet och tillit till att polisen finns där om någonting inträffar. Centerpartiet accepterar inte utvecklingen där den nya polisorganisationen som riksdagen tidigare beslutat om leder till oönskade resultat. ”En centralisering av poliskåren och en hårdare prioritering leder till sämre polisiär närvaro på mindre orter”, skriver Johan Hedin, rättspolitisk talesperson, tillsammans med företrädare från hela landet, på Dagens Samhälle. 

I den nya polisorganisationen tvingas polisen göra allt hårdare prioriteringar. Något som i sin tur leder till sämre polisiär närvaro på mindre orter.

”Centerpartiet kan inte acceptera en sådan utveckling. Det innebär att landsbygden och mindre kommuner blir satta på undantag. När polisens närvaro minskar, brott inte utreds och utredningar läggs ner trots bra spaningsuppslag så skickar det en signal om att det är mer eller mindre riskfritt att begå brott i vissa delar av landet”, skriver debattörerna.

Centerpartiet vill satsa på polisen och stärka deras möjligheter att höja tryggheten i hela landet, och har därför avsatt 2,4 miljarder kronor i sin vårbudget för detta.

”Det ger utrymme för 2 000 nya poliser och inkluderar även ett lönepåslag till de lokala områdespoliserna och extra resurser för att polisen ska kunna prioritera vardagsbrotten. Vidare vill Centerpartiet inrätta en nationell polisreserv, så kallade beredskapspoliser, som ska kunna bistå polisen vid exempelvis terrordåd, vid en ökad risk för terrordåd eller vid naturkatastrofer”.

Enligt en Sifo-undersökning uppger varannan svensk att man känner oro för ett terrorattentat i Sverige samt har lågt förtroende för myndigheternas förmåga att bekämpa terrorismen. Samtidigt har trycket på poliserna ökat ännu mer i en tid med ökat terrorhot i vår omvärld, ID-kontroller och extrabevakning av Öresundsregionen.

”Det är en oro och en verklighet som från politikens sida kräver ansvarstagande och tydliga prioriteringar för att öka tryggheten. Här har regeringen misslyckats kapitalt. Man har å ena sidan övergett kravet på 20 000 poliser och samtidigt är satsningarna – i den mån man kan kalla det satsningar – i regeringens budget undermåliga.  Signalvärdet i det går inte att misstolka, nämligen att man inte tar människors oro på allvar”.

Läs mer Läs hela debattartikeln på Dagens Samhälle