Centerpartiet lokalt

Annie Lööf: Tillsätt en kriskommission

”Enligt regeringens budget väntas en miljon människor leva i utanförskap år 2020. Trots det har Centerpartiets förslag om att tillsätta en blocköverskridande kriskommission mötts av totalt ointresse från regeringen”, skriver Annie Lööf på Expressen Debatt.

År 2020 väntas nästan en miljon människor leva i utanförskap enligt regeringen Löfven. En stor och ökande majoritet av de arbetssökande tillhör grupper med utsatt ställning, som funktionsnedsatta, utlandsfödda och unga, på arbetsmarknaden. Det tar åtta år innan hälften av nyanlända flyktingar är sysselsatta och än längre innan de är helårs- och heltidsanställda.

”Trots dessa dystra siffror saknar Stefan Löfven all krisinsikt. När statsministern på 1 maj presenterade regeringens svar på svensk arbetsmarknads utmaningar återgår han till ytterligare en i raden av politiska återställare: 5 000 statliga åtgärdsjobb, vilket skulle räcka till jobb för 0,5 procent av de människor som befinner sig i utanförskap. Dessa beredskapsjobb är dessutom tillfälliga under två år och inte a-kassegrundande. Vad beredskapsjobbarna efter två år sedan ska leva av är därför skrivet i stjärnorna.”

Sedan tidigare har Socialdemokraterna lanserat ett pärlband av otillräckliga åtgärdsprogram – statliga praktikplatser, extratjänster och kommunala traineejobb. Alla baserade på tankesättet att det är staten som ska fixa jobben.

”Det är ansvarslös politik, som visar på brist i både förståelse för hur jobb skapas och på de utmaningar Sverige står inför. Antalet nya jobb kommer bli obefintligt. Regeringen har därmed konsekvent ignorerat dem som verkligen kan skapa jobb, nämligen växande företag.”

Annie Lööf skriver vidare att Stefan Löfven nu har erkänt vad Centerpartiet sagt länge: Sverige behöver fler enkla, men värdefulla, jobb.

”Det är bra. Nu är det bara resten kvar: formulerandet av en politik som faktiskt möjliggör framväxten av sådana jobb. Centerpartiet har det senaste året tagit initiativ till breda och blocköverskridande förslag för att fler ska få ett jobb. Vi har uppmanat parterna att komma överens om ingångsjobb, med lägre ingångslön och lägre inkomstskatt så att man får en lön att leva på, för nyanlända utan erfarenhet. Vi har föreslagit att en blocköverskridande kriskommission tillsätts för att snabbt formulera och föreslå förändringar av svensk arbetsmarknad för att sänka trösklarna. Alla dessa initiativ har mötts av totalt ointresse från regeringen. Det är beklagligt. Människor i utanförskap förtjänar bättre.”

Läs mer:  Läs hela debattartikeln på Expressen Debatt