Centerpartiet lokalt

Fredrick Federley presenterade sin klimatrapport

- Att Centerpartiets principer om att det ska löna sig att vara miljövänlig så tydligt får påverka EU:s klimatlagstiftning är oerhört glädjande, våra förslag kommer kunna stoppa klimatförändringarna och samtidigt skapa jobb och tillväxt, säger Fredrick Federley.

EU:s system för handel med utsläppsrätter är EU:s viktigaste verktyg för att minska klimatutsläppen. När systemet nu ska göras om har Centerpartiets Europaparlamentariker Fredrick Federley varit huvudförhandlare i industriutskottet. Under tisdagen presenterade han via en livesändning på Facebook för första gången hela rapporten.

- För mig som Centerpartist har det varit viktigt att lägga förslag som både kraftigt bekämpar klimatförändringarna, men också se till att vi fortsatt har en livskraftig industri i Europa, säger Fredrick Federley.

De förslag Fredrick Federley lagt fram innebär en ökad takt i att minska utsläppen, men innebär även stora investeringar i innovation och utveckling. Han föreslår bland annat ytterligare miljardbelopp till den nya innovationsfonden som syftar till att få fram nya klimatvänliga innovationer inom industrin.
- Ska vi klara av att stoppa klimatförändringarna räcker det inte bara med fina ord, utan vi behöver få en ökad innovationstakt inom industrin, säger Fredrick Federley.

Fredrick Federley föreslår även att en större del av de auktionsintäkter som medlemsstaterna får in vid försäljningen av utsläppsrätter ska gå till klimatförbättrande åtgärder.

Hans förslag innebär att minst 75 procent av intäkterna från försäljningen av utsläppsrätter måste gå till åtgärder för att stoppa klimatförändringarna.

– Det här har varit något av en kassako för många medlemsstater och de kommer förstås att bli irriterade om vi kommer med krav på hur de ska få använda de här pengarna. Men detta är ett miljöverktyg och det ska användas som det miljöverktyg det är och inte som en kassako, säger Federley.

Nu väntar intensiva förhandlingar med de andra politiska grupperna och med medlemsstaterna. Slutgiltigt beslut väntas fattas nästa år.

- Att Centerpartiet får befinna sig i kärnan av EU:s klimatpolitik visar att vår trovärdighet när det gäller miljö och klimatfrågor nått även sträcker sig utanför Sveriges gränser. Det är självklart glädjande, men det viktigaste är att vi på allvar har en möjlighet att se till att stärka EU:s klimatpolitik, avslutar Fredrick Federley.