Centerpartiet lokalt

Replik: Lööf och Yngwe synar Romson

Åsa Romson räknar i en artikel på DN Debatt upp alla framgångar hon haft som klimat- och miljöminister. 
Men när man synar retoriken visar det sig vara resultat från Alliansens miljöpolitik som Romson tar åt sig äran av. 
"Det är minst sagt magstarkt av Åsa Romson att hävda att dessa åtgärder kan tillskrivas hennes regering", skriver Annie Lööf och Kristina Yngwe i en replik på DN Debatt.

I en artikel på DN Debatt räknar Åsa Romson upp vilka resultat hon och Miljöpartiet åstadkommit i klimat- och miljöpolitiken sedan valet. Flera av de 10 punkter som Åsa Romson tar upp kan dock inte tillskrivas den rödgröna regeringen, utan är frukter av Alliansregeringens framgångsrika miljö- och klimatpolitik.

I dag svarar Annie Lööf och Centerpartiets miljöpolitiska talesperson Kristina Yngwe på Åsa Romsons artikel.

"Naturvårdsverket presenterade nyligen siffror som visar att utsläppen av växthusgaser bara minskade med 1 procent under 2015. Under Alliansregeringen minskade utsläppen av växthusgaser med i genomsnitt 5 procent per år. Dessa siffror nämner Åsa Romson inte någonstans i sin artikel", skriver Lööf och Yngwe.

De synar punkt efter punkt i Romsons artikel. En av punkterna handlar om förnybara bränslen.
"Energi från sol, vind och skog ska prioriteras, skriver Romson. Allt annat vore ett avbrott från tidigare förd Allianspolitik. Under Alliansen minskade svenska växthusgasutsläpp med runt 20 procent, vindkraftselen mer än tiofaldigades och andelen förnybar energi i transportsektorn växte sig tre gånger så stor. Siffror från Naturvårdsverket visar dock att denna utveckling bromsats markant under Romsons styre. Vad Åsa Romson inte lyfter är att hennes regering höjt skatten på förnybar el med 194 miljoner kronor. Att man nästan halverat ROT-avdraget, som kan användas för att installera solceller, är ännu en plump i regeringens protokoll", skriver de.

En annan fråga som Romson lyfter i sin artikel är giftiga kemikalier. Här vill hon ta åt sig äran för flera olika förslag som Centerpartiet drivit och fått igenom.

"Kampen mot giftiga kemikalier har bedrivits framgångsrikt av den rödgröna regeringen, menar Romson, och skryter om arbetet med giftfria förskolor, striden mot EU för skärpt kemikalielagstiftning och åtgärder mot plastskräp i haven. Det är minst sagt magstarkt av Åsa Romson att hävda att dessa åtgärder kan tillskrivas hennes regering. Det var Alliansen som tog striden, och vann den, mot EU om kemikalielagstiftning. Arbetet med giftfria förskolor var den föregående miljöministerns signum. Och åtgärderna mot plastskräp i haven hade inte skett utan Centerpartiets yrkanden som gick igenom miljö- och jordbruksutskottet", skriver Annie Lööf och Kristina Yngwe.

Läs hela artikeln på DN Debatt