Ansvarsfulla reformer krävs när arbetslösheten stiger

Efter nio raka alliansbudgetar, en internationell finanskris följt av en eurokris har arbetslösheten under flera år steg för steg sjunkit.
Nu har utvecklingen vänt och arbetslösheten väntas stiga med regeringens budget, där bland annat RUT-avdraget begränsas.  

- Det är anmärkningsvärt att regeringen lagt förslag som begränsat RUT. Taket halverades, från 50 000 till 25 000 kronor, och tjänster plockades bort, säger Centerpartiets ekonomiskpolitiska talesperson Emil Källström.

SCB:s senaste ekonomiska månadsöversikt visar att arbetslösheten vänder uppåt efter bara enstaka månader med den rödgröna regeringens budget. Nyanlända, personer med kort utbildningsbakgrund, äldre och funktionsnedsatta ökar kraftigt som andel av de arbetslösa och väntas de närmaste åren utgöra 80 procent av den totala arbetslösheten.

- Svensk arbetsmarknad är notoriskt dålig på att få dessa personer i arbete. Om inget görs kommer polariseringen på svensk arbetsmarknad att öka och tiotusentals människor att förpassas till ett permanent och passiviserande utanförskap, säger Emil Källström.

Med anledning av det skriver Emil Källström, ekonomiskpolitisk talesperson, och Per Åsling, ordförande i skatteutskottet, på SVT Opinion.

För att få in fler på arbetsmarknaden så föreslår Centerpartiet bland annat:

Läs hela debattartikeln här