Centerpartiet lokalt

"Hedersbrott är aldrig acceptabla"

https://youtu.be/XhVvRsG9BIU
Hedersbrott är aldrig acceptabla.
Brott där människor försöker få andra att förändra de egna livsvalen och de egna sätten att leva för att det bryter mot upplevd heder, går djupare än ett impulsstyrt våldsbrott, skriver Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet, och Sofia Jarl, ordförande för Centerkvinnorna, på Aftonbladet Debatt.

Sverige har tyvärr en allt annat än stolt historia när det gäller hedersbrott. Vi har ett flertal medialt uppmärksammade fall där hedersmotiv legat bakom våld, hot och mord på unga kvinnor. Fadime Sahindal, Pela Atroshi och Maria Barin Aydin är bara tre av de kvinnor som blivit mördade av familjemedlemmar och där en hederskultur legat bakom mordet.

Mörkertalet kring hur många som utsätts för någon typ av hedersrelaterat brott är dock betydligt mycket större än så. Hedersproblematiken sträcker sig från de uppmärksammade morden, till unga flickor som dör i framtvingade självmord i hederns namn, till flickor som systematiskt utsätts för kränkande behandling. En undersökning, med flera år på nacken, från dåvarande Ungdomsstyrelsen visar att 70 000 ungdomar upplevde att de inte får välja vem de ska gifta sig med. 8 500 av dessa oroade sig för att bli bortgifta. Tiotusentals unga lever med andra ord ett liv som i allt väsentligt liknar ett fängelse.

Det är en självklarhet att säga att denna typ av brott aldrig är acceptabla. Ändå måste vi säga det igen och igen. Brott, där man försöker få människor att förändra sina egna livsval och sitt sätt att leva för att det bryter mot en upplevd heder, går djupare än ett impulsstyrt våldsbrott. Det är en grogrund för ett samhälle där vissa unga kvinnor lever med ett konstant tryck på sig att göra ”rätt” utifrån någon annans perspektiv och unga män fostras i tron att deras uppgift är att bevaka och kontrollera kvinnliga familjemedlemmar. Hederskulturen bidrar till ett än mer ojämställt samhälle. Det isolerar och kontrollerar människor på ett sätt som vi aldrig får acceptera, det måste också lagstiftningen bättre återspegla.

I Sverige är det en okränkbar rätt att välja hur man vill leva sitt liv och vem man vill leva det med. Ska vi på allvar komma tillrätta med den djupt förkastliga hederskultur som idag hindrar människor från att göra detta krävs handlingskraft på flera områden. Centerpartiet vill därför se en förändring i svensk lag så att hedersmotiv ses som en straffskärpande omständighet. Vi anser att hedersmotiv likt hatbrott idag ska ses som en försvårande omständighet. Det skulle innebära att samhället genom rättsväsendet skickade en tydlig signal om att hedersbrott behöver tas på största allvar. Om brottsoffren också vet att rättsväsendet dömer hårdare hedersbrott skulle en sådan straffskärpning förhoppningsvis också leda till att fler våga anmäla det de utsätts för av närstående.

Vi vet att liknande förslag har lyfts förr och av andra. Vi vet också att samarbete och ett ökat engagemang är avgörande om vi ska komma framåt i arbetet för att få ett stopp på hot och våld mot och i värsta fall mord på unga kvinnor som utövar sin fria och okränkbara rätt att leva sina liv på ett sätt som de anser passar just dem bäst.

Ska vi kunna fortsätta framåt i arbetet mot hedersbrott måste vi också få en större kunskap om vilka bakomliggande orsaker det finns för de hederskulturer som tyvärr har ett fortsatt starkt grepp om delar av vårt samhälle. Att hedersproblematiken finns vet vi, men har alldeles för lite fakta för att kunna motarbeta utvecklingen ser i vissa områden. Det behövs en ordentlig utredning för att avgöra hur utbrett hedersförtrycket är i Sverige, vilka bakomliggande orsaker det finns och på vilket sätt unga är utsatta. Vi behöver också en tydligare bild av vilka områden som är mest drabbade. Vi vill därför att en utredning ska tillsättas för att få ett bättre underlag som kan ligga till grund för ett intensifierat arbete för att hindra hedersproblematiken.

Annie Lööf
Sofia Jarl

Debattartikeln är publicerad på Aftonbladet Debatt